toptop.dk
Titel: Ulykken på Gedserbanen
Publiceret på www.toptop.dk: 14-JUL-2002
Emne: Gedserbanen

Tietgens Bane

Strækningen mellem Nykøbing Falster og Gedser blev anlagt som led i en jernbaneforbindelse mellem København og Berlin.

Det blev den driftige finansmand og etatsråd C.F Tietgen der fik koncessionen til at anlægge banen.

Strækningen var først og fremmest en hurtigtogsstrækning forbeholdt internationale tog men mellem disse løb der naturligvis også en række lokale afgange.

Mellem Nykøbing Falster og Gedser lå der et antal mindre stationer, nemlig Væggerløse, 6 kilometer fra Nykøbing Falster, Marrebæk 11 kilometer, Fiskebæk 15 kilometer, og Gedesby 18 kilometer fra Nykøbig Falster.

Et par steder undervejs krydses banen af landevejen og tidligere var der et antal led til brug for lokale landmænd.

8. september 1939

Vi må forestille os en efterårs nat omkring klokken 01:00. Det er ganske mørkt og toget fra Nykøbing Falster kommer med stor hastighed i gennem efterårsnatten.

Toget består af en maskine Litra C (nr. 714), en stål bogievogn, samt en pakvogn. Med i toget var 11 lokale passagerer og 1 togfører. På lokomotivet var der lokofører og fyrbøder.

Ved Fiskebæk går det galt. Af ukendte årsager er to heste sluppet løs og løber frit omkring på banelegemet. Med noget nær maksimal hastighed rammer lokomotivet de to heste.

Lokomotivet afspores og kører omkring 200 meter på svellerne inden de falder ned af banedæmningen. Den efterfølgende bogievogn bliver ligeledes afsporet. Også denne vogn falder ned af banedæmningen, men i den modsatte side af lokomotivet. Pakvognen bliver stående på skinnerne.

"Der er omkomne.."

Det har været omtrent den besked Zonen redningskorpset og Falck har modtaget da de blev kaldt ud til ulykken. Vel vidende at det var Gedserekspressen der var afsporet har man forberedt sig på de værste.

Det har ikke været noget smukt syn der mødte dem da de ankom da hestene var trukket med under tog og vogne. Derfor har det ved første øjekast set alvorligt ud. Men der er dog to dødsofre ved ulykken.

Lokomotivføreren A. Jensen og fyrbøderen K. Sørensen, begger fra Gedser, blev dræbt ved ulykken. Ingen af passagererne der var med toget kom alvorligt til skade.

Bagefter

Der gik et par dage med oprydningen efter ulykken inden sporene igen var helt klar. Samtidigt var der naturligvis, ganske som i vore dage, stor fokus på sikkerheden langs banelinien. Hvordan kunne et sådant uheld ske på en så betydelig strækning.

Men inden året var omme havde Danmark alvorligere ting at tænke på. Ude i verden trak det op til krig og ufred. Ulykken på Gedserbanen blev glemt og er faktisk ikke nævnt i særlig mange kilder. Som kilde for denne artikel er Lolland-Falsters Folketidendes udgave fra den 8. september 1939 benyttet, samt en køreplan fra 1938.

Det har ikke været muligt at opspore hvad der skete med Litra C - nr. 174 efter ulykken bortset fra de oplysninger der findes nedenfor.

Der er ikke forsket i hvorledes Statsbanerne har taget sig af de efterladte 2 hustruer og de ialt 7 børn.

Data om litra C maskinen

Tjenestevægt med tender 42 + 28 ton. Kedeltryk 12 atm. Rist 1.77 m2. Cylindre 430 x 610 mm. Drivhjul 1.866 mm. Maksimalhastigheden var på omkring 100 kilometer i timen. Nr. 714 blev bygget af Schwartzkopff i 1909 med byggenummer 4181 og blev endeligt udrangeret i 1954.DSB Litra C

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Gedserbanens anlæg internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE