toptop.dk
Titel: Et tidsbillede fra Holeby Station
Publiceret på www.toptop.dk: 25-Nov-2002
Emne: Maribo - Rødby Jernbane

Introduktion

Det hænder at man tager sit fotoapparat og begiver sig ud i landskabet uden at have et forudbestemt mål. På efterårsdage hvor humøret fuldt ud holder mål med vejret - hverken godt eller dårligt, vådt eller tørt - er dette en passende beskæftigelse.

På en sådan diset efterårsdag for en 15 - 20 år siden gik turen forbi Holeby på Lolland. Engang var det en driftig lille stationsby men i vore dage holder aktivitetsniveaut fuldt ud trit med aktiviteten på banen. Banen det er, eller mere korrekt var, Lollandsbanens sidebane fra Maribo til Rødby Havn.

I 1963 lukkede man for persontrafikken og Rødby blev endestation. På Lolland hvor afstandene ikke er særlig store gik det hurtigt med udbredelsen af landevejstrafikken. Lollandsbanen omstillede sig hurtigt til busdrift og fik opbygget et godt dækkende net af busruter.

Men i Holeby mistede man ikke sin jernbane som næsten alle andre steder i landet. At der skyldtes særlig entusiasme og dynamik fra de lokales side ville nok være en overdrivelse. Årsagen finder vi i det faktum at Holeby faktisk er en industriby. Det kan lyde lidt storladent at bruge et sådant indtryk om en flække med kun 2500 indbyggere, men omkring 1980'erne var der omkring 600 - 800 industriarbejdspladser i byen.

De fleste af disse fandtes på Holeby Dieselmotorfabrik, der siden gennemgik en række navne- og ejerskift indtil den endte op med MAN & BW Diesel. På den tidligere sukkerfabrik Lolland fandtes der en papirfabrik der fremstillede genbrugspapir.

Disse to virksomheder var flittige kunder på strækningen Holeby - Maribo i en lang årrække og udgjorde således trafikunderlaget.

Papirfabrikken beholdt et par af sukkerfabrikkens gamle lokomotiver til rangering af vogne. Fra Holeby Station førte et sidespor til papirfabrikken. Dette spor var indrettet således at der inden i normalsporet var lagt et "roebanespor" med sporvidden 600mm. Derved kunne fabrikken selv afhente vogne på stationen og levere dem tilbage på et passende tidspunkt.

Dieselmotorfabrikken ligger ved siden af banelinien og tæt ved stationen midt i byen. I mange år var jernbanen en forudsætning for at produktionen af dieselmotorer kunne opretholdes i den lille by midt inde i landet. Men efter sammenlægninger og effektiviseringer blev det efterhånden muligt at transportere slutprodukterne ad landevejen. I de sidste år af Holeby banens levetid var det kun Papirfabrikken Højbygaard der benyttede banen.

Tidsbilledet

Billedet fra Holeby Station viser således en typisk situation i banens sidste dage i 1980'erne.

Til venstre i billedet ses den toetagers stationsbygning rage frem bag det ikke særligt estiske grill- og pølseskur. Den røde bus fra Lollandsbanen er linie 31 til Nykøbing Falster der afventer busforbindelse fra Maribo og eller Rødby Færge. Omtrent der hvor bussen holder lå i gamle dage endnu et spor og en perron men det blev fjernet da man nedlagde persontrafikken.

Kunne vi se 500 meter længere bag bussen ville vi kunne se det sted hvor sporet svinger mod højre og ned til Højbygaard Papirfabrik. Bussen holder og dækker for postbilen. På dette tidspunkt havde postvæsenet stadig til huse i stationsbygningen og fra Lollandsbanens ventesal var der adgang til postekspeditionen. Men siden forsvandt også postekspeditionen fra stationen og ned til den tidligere sparekassefilial. Siden er postekspeditionen skåret ned til en lille luge i Brugsen.

Ser vi på sporet midt i billedet fortsætter det i retning Bursø og videre mod Maribo. Det venstre spor der forsvinder ind mod billedets forreste kant er hovedsporet mod Rødby. Sporet til højre er sidesporet til Dieselmotorfabrikken.

Helt til venstre ser man resterne af en betonmur. Det er den gamle læsserampe fra LMAF's kornlager. I mange år var LMAF en god kunde på denne banelinie. Landmændene indleverede korn og banen fragtede det videre. På samme måde fik man leveret forskellige foder- og kornprodukter.

Samme sted 2002

Sporene er taget op og pladsen er renoveret. Hvor LMAF tidligere havde til huse er der bygget et kompleks af ældrelejligheder. Grillen er forsvundet og erstattet med en ventesal. Hvor sporene ligger forrest i billedet står i dag et springvand med et lille torv og beplantning. Det er dog stadig muligt at komme ad sporene fra Rødby Færge til Maribo idet der på lokalt initiativ blev anlagt en cykelsti på den nedlagte banestrækning. En enstående mulighed for at opleve et stykke dansk privatbanehistorie på nærmeste hånd. De fleste holdepladser findes endnu og alle stationerne er der også stadig, også stationen i Holeby selv om den nu er privatejet.

BilledetHoleby Station - en grå efterårsdag kort inden banen blev lukket.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Maribo - Rødby Havn Jernbane internt toptop.dk link
Sukkerfabrikken Lolland internt toptop.dk link
The last years of the Holeby branch line Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DRENGETID PÅ EN LANDSTATION af Jens Bøtcher Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Nykøbing Falster - Rødby Færge internt toptop.dk link
Fugleflugtslinien (Nykøbing Falster - Rødby Færge) (DSB) internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE