toptop.dk
Titel: Hvidbjerg Stationsby
Publiceret på www.toptop.dk: 04-AUG-2002
Emne: Hvidbjerg

Thybanen

En kommission af forstandige mennesker anbefalede i 1871 bygningen af en jernbane der forbandt Struer med den nordlige tværbane ved Thisted. I dette anlæg skulle der indgå en dampfærgeforbindelse over Oddensund.

Thyholm var dengang en landsdel der måske ikke lå helt uden for lands lov og ret, men i alle faldt meget langt væk fra kongerigets driftige kraftcentre.

Derfor var der også en del debat om det overhovedet kunne betale sig at anlægge en jernbane gennem dette område eller om man skulle se sig om efter en anden og bedre løsning.

Det blev dog Thybanen der vandt og med loven af 16. juni 1879 blev dette stadfæstet helt formelt.

Fra Struer til Oddensund skulle der bygges en regulær statsbane. Strækningen på tværs af det sydlige Thy og Thyholm skulle bygges som en let lokalbane af aller billigste slags. Ingen indhegning, led, bevogtning eller andre fordyrende elementer.

Selv skinner skulle være så lette og billige som muligt. Det resulterede dog i at man måtte konstruere helt specielle lokomotiver til denne lette bane, Busses Litra P fra 1882. Men i 1902 havde man indset at det ikke gik og der blev lagt nye spor på strækningen.

Næste store forbedring kom i 1938 med Oddesundbroen.

Hvidbjerg

Det kan være svært at forestille sig Thyholm inden jernbanen kom til egnen. Geografisk var placeringen som en blindtarm på Thy og opfattelsen af området var måske ikke så meget anderledes.

Man befandt sig uden for lov og ret, den generelle holdning til tilværelsen var konservativt tilbageholdende - for nu at sige det pænt.

Inden banen meldte sin ankomst lå byen Hvidbjerg nord for kirken og sognets tyngdepunkt var dengang ved hovedvejen i Flovlev og Barslev hvor man kunne byde på både handel, kro og endda et mejeri.

Jernbanen kom som nævnt i 1882 og den nye station i Hvidbjerg kom til at ligge et par hundrede meter syd for kirken. Som andre steder i landet tiltrak stationen hurtigt anden bebyggelse. Inden længe var arealerne mellem stationen og kirken, samt arealerne omkring stationen bygget til. Hvidbjerg stationsby var opstået.

Thyholm forandres

Jernbanens ankomst fik således Hvidbjerg til at vokse på bekostning af de Flovlev og Barslev. Man flyttede fra landevejen til stationen. Det gjorde sig også gældende for mejeriet der i 1896 flyttede fra Barslev til Hvidbjerg.

Nu kom der for alvor gang i udviklingen af byen Hvidbjerg. Mange af de traditionelle funktioner søgte i den tid til stationsbyerne og således kunne Hvidbjerg hurtigt mønstre apotek, distriktslæge, sparekasse, bank, realskole, amtssygehus, afholdshotel, markedsplads, samt en lang række industri- og håndværkervirksomheder.

Tilsvarende, omend ikke helt med samme hast, voksede byerne Lyngs og Uglev efter jernbanens ankomst til Thyholm.

Thyholm Kommune

Kommunalreformen medførte dannelsen af Thyholm Kommune og Hvidbjerg blev centrum for denne nye kommune. Dermed var der yderligere lagt op til vækst og udvikling af byen.

Dermed er der også givet at der sansynligvis vil være udvikling i byen hvis kloge mennesker i det fjerne København en dag skulle beslutte at Thyholm ikke længere har brug for en jernbane.

Banens præg

Naturligvis er der stationen og banelinien. Men ud over disse oplagte og meget synlige tegn findes der også andre indirekte spor efter banen.

De omtalte servicefunktionen og virksomheder er blot nogle. Andre synlige tegn der byggestilen med røde murstenshuse og cementtagene. Hos særligt velstillede bygherrer blev der endda råd til et lille spir eller en måske et rigtigt lille tårn.

Og vejnettet er fokuseret omkring stationen. Da byen blev anlagt var det vigtigste at komme til og fra stationen. Men det der tidligere i mange stationsbyer var rummelige pladser ved stationen er i dag blevet til parkeringspladser for den konkurrerende bilpark.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Strækningen Struer - Oddensund - Thisted internt toptop.dk link
Struers Jernbanehistorie Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
THY-BANEN Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE