toptop.dk
Titel: Statsbanerne og Kalvebod Brygge
Publiceret på www.toptop.dk: 03-Jan-2003, rev. 17-Feb-2003
Emne: DSB

Introduktion

Dette er en kort beretning om hvordan Statsbanerne har medvirket til anlæggelse af Kalvebod Brygge og er som sådan mere en københavner anekdote end det er relateret til jernbanehistorien - og dog..!

I 1857 anlagde man den nye kajkant ved Vestre Gasværk der hvor Flæsketorvet ligger i dag og det fungerede for såvidt også helt efter hensigten i en årrække.

Godsbanegården

I årene efter anlægget af den nye kajkant ved gasværket skete der dog en dramatisk udvikling i jernbanegodstrafikken og Statsbanerne havde behov for at få anlagt en ny og mere tidssvarende godsbanegård.

Banegården blev etableret på arealer der blev indvundet ved opfyldning af den daværende Tømmergrav og Gasværkshavnen. Dette område strakte sig helt ind til Vestre Gasværk hvor Flæsketorvet er hjemmehørende i dag.

Kalvebod Brygge

Men det efterlod naturligvis Vestre Gasværk med det problem at man manglede et sted at losse kul og koks. For at kompensere for dette indvilligede Statsbanerne i at anlægge en ny Gasværkshavn og den retlinede Kalvebod Brygge.

Bryggen blev som det gamle havneareal anvendt til losning af kul og koks, men nu med et langt transportbånd henover jernbanesporene til gasværket. Brændslet kunne også losses direkte i jernbanevogne på selve kajen.

Kulhavnen forsvinder.

I 1927 bliver Vestre Gasværk lukket og i det hele taget er kul og koks på vej ud som brændsel for såvel jernbaner som det øvrige samfund.

Specielt i årene efter anden verdenskrig tiltager denne udvikling og behovet for losningsanlæggene bortfalder.

Efter nedlæggelsen bliver arealerne anvendt til forskellige andre formål og i vore dage er de blevet udnyttet til det byggeboom der har ramt Københavns havnefront. Æstetiske kommentarer i den anledning skal udelades på dette sted.Kulsiloen ved Københavns Godsbanegård.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE