toptop.dk
Titel: De metersporede
Publiceret på www.toptop.dk: 24-Nov-2002
Emne: Sporvidder

Introduktion

Sporvidden 1435 mm har ikke altid været så enerådet i Danmark som det er tilfældet i vore dage. En del privatbaner i Danmark blev anlagt med sporvidden 1000 mm. Den væsentligste årsag til dette var økonomien og her først og fremmest anlægsudgifterne. Det var langt billigere at anlægge smalsporede baner da den vægt skinnerne skulle bære ikke var nær så stor som ved normalsporede baner.

Ude i den store verden var metersporet meget anvendt blandt andet i det sydlige Afrika hvor det efterhånden lykkedes at få rafineret teknologien omkring materiel og sporanlæg så meget at man kunne indsætte endog meget store lokomotiver af typen Garrett og Mallet. I Danmark blev det hele lidt mere beskedet og sine steder ganske idyllisk - her tænkes specielt på Bornholm.

DBJ - De Bornholmske Jernbaner

13. december 1900 åbnedes Rønne - Neksø Jernbane og det blev starten på en række baneanlæg på Bornholm. Sporvidden var et særligt kendetegn ved banerne på Bornholm - de var alle metersporede. Det kunne man gøre fordi sansynligheden for at der nogensinde ville komme en eller anden form for forbindelse til det øvrige Danmarks jernbanenet var forsvindende lille.

De Bornholmske Jernbaner var Danmarks længst overlevende metersporede bane idet man først nedlagde disse 28. september 1968.

SB - Skagensbanen

Skagensbanen blev indviet den 24. juli 1890 og fusioneret med Hjørring Privatbaner juli 2001. I mellem disse to datoer ligger en periode fra banens åbning til frem til 1924 hvor banen blev ombygget til normalspor.

Ombygningen blev startet i foråret 1921 hvor gik man i gang med at ombygge banen. Banen blev genindviet som normalsporet jernbane den 6. juni 1924.

HTB - Horsens - Tørring Banen

orsens - Tørring banen blev oprindeligt anlagt som metersporet bane. Som tiden skred frem blev det dog mere og mere åbenlyst at det var et dårligt sted at spare. Samarbejdet med de øvrige jernbaner i området var besværligt og forbindelsen til det voksende normalsporede jernbanenet var også et problem. Det endte med at banen blev ombygget og integreret i Horsens Vestbaner. Den normalsporede Horsens - Tørring bane, der nu var en del af Horsens Vestbaner, blev indviet 16. maj 1929. En del af banens lokomotiver blev ved den lejlighed overført til Kolding - Egtved banen hvor de kørte en kort periode indtil den blev nedlagt.

KEJ - Kolding - Egtved Jernbane

Kolding - Egtved Jernbane er kendt i danske jernbanekredse som den bane der var årsag til en revision af gældende politik omkring anlæg af privatbaner. Den lille bane var anlagt efter principper der ellers kun kendes fra de af tyskerne anlagte baner i Sønderjylland. Det betød at banen snoede sig gennem et tyndt befolket opland uden at der egentlig var en fornuftig økonomi i dette forehavende.

Specielt ved banen var også dens tre Mallet lokomotiver der var ganske velegnede til brug i den kuperede område banen gennemløb.

Kolding - Egtved Jernbanen blev åbnet 4. maj 1898 og nedlagt allerede 31. maj 1930 .

HBJ - Horsens - Bryrup Jernbane

Endnu en af de smalsporede baner i området omkring Horsens og Kolding. Banen blev åbnet for normal drift 22. april 1899 og sporvidden blev valgt for at nedbringe anlægs- og driftsomkostningerne.

Det viste sig dog hurtigt at det havde været en noget kortsigtig beslutning idet man allerede i 1929 måtte ombygge banen til normalspor. En medvirkende årsag til denne beslutning var den meget omlæsning af gods der kostede tid og besvær.

Efter ombygningen forblev banen i drift frem til den 30. marts 1968 - et af de sorte årstal i privatbanernes historie.

ABA - Amtsbanerne på Als

Amtsbanerne på Als blev indviet i den periode da Slesvig-Holsten var under tysk herredømme. Amtsbanerne på Als var smalsporede og blev indviet som Alsener Kreisbahn AKB, i 1898 og nåede lige netop at være aktive i 35 år før de blev nedlagt. Tiden var løbet fra æ' kringelbane

Alle strækninger blev nedlagt 1. marts 1933 - en del af banernes materiel endte i øvrigt på Bornholm.

HAB - Haderslev Amts Jernbaner

Også Haderslev Amts Jernbaner blev anlagt i den periode hvor Sønderjylland var under tysk herredømme. Dette medførte at banerne blev påvirket af en række tyske normer og traditioner der i virkeligheden harmonerede meget dårligt med den sønderjyske virkelighed.

Banerne blev således anlagte som "Kleinbahnen" hvilket betød at de snoede sig gennem store områder og havde mange stop, noget der kunne ses på økonomien.

Da Sønderjylland atter blev dansk forsøgte man i en periode at holde liv i banerne, men uden større success. Forudsætningerne var ikke på plads og den begyndende konkurrence fra landevejen satte sine spor. De lange kringlede ture over land gjorde rejsetiden for lang og enden blev at banerne blev nedlagt.

Amtsbanerne blev indviet 1898 - 1910 og nedlagt 25. juni 1934.

KortDe metersporede danske privatbaner. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Amtsbanerne på Als internt toptop.dk link
Haderslev Amts Jernbaner internt toptop.dk link
De Bornholmske Jernbaner internt toptop.dk link
Nordjyske Jernbaner internt toptop.dk link
Skagensbanen (SB) internt toptop.dk link
Horsens - Tørring Banen (HTB) internt toptop.dk link
Kolding - Egtved Jernbane internt toptop.dk link
Horsens - Bryrup Jernbane (HBJ) internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE