toptop.dk
Titel: Rejseplanen - en succeshistorie.
Publiceret på www.toptop.dk: 07-Apr-2003
Emne: Rejseplanen

Introduktion

I midten af 1990'erne begyndte mængden af offentlige tjenester på Internettet at udvikle sig i retning af mere brugerorienterede løsninger og væk fra tidligere tiders elektroniske opslagstavler.

Det var i den periode at der opstod initiativer som f.eks. www.danmark.dk. Amterne og de offentlige trafikselskaber, HT (senere HUR) og DSB indledte i den periode et uformelt samarbejde omkring en køreplanstjeneste der fik navnet www.rejseplanen.dk.

En succes i den kollektive trafik

Rejseplanen blev officielt lanceret den 1. oktober 1998 og den var allerede fra starten meget benyttet men ofte kritiseret på grund af en del opstartsvanskeligheder. Disse blev dog hurtigt overvundet og tjenesten blev hurtigt populær blandt brugere af kollektiv trafik. Måske specielt populær hos de mange der kun lejlighedsvis benytter den kollektive trafik og derfor ikke altid er fortrolig med at finde rundt i mylderet af køreplaner og regler.

Denne popularitet kan også udtrykkes gennem tal: Rejseplanen har omkring 2 millioner forespørgsler hver måned. Det er trafiktal der kan gøre enhver website ejer misundelig.

Hemmeligheden bag succesen

Rejseplanens hemmelighed er ganske simpel. Det er hvad der på engelsk kaldes "one-stop-shopping". Brugeren kan finde sin rejse, bestille og betale den samme sted. Man behøver ikke at surfe rundt mellem et utal af trafikoperatører og selskaber.

Samtidigt er brugervenligheden også et vigtigt element. Det er som nævnt let for brugere der ikke er inde i alle den kollektive trafiks mysterier om zoner, blå og gule dage, rabatkort og tilsvarende, at finde den letteste rejse mellem to destinationer.

Sidst men ikke mindst er Rejseplanen ikke gået i stå midt i succesen. Den udbygges til stadighed og bliver mere og mere raffineret og mere dækkende. Fra i starten kun at dække de i køreplaner opførte stoppesteder er det i dag muligt at gå helt ned på adresseniveau i enkelte områder.

Den videre udvikling - større dækning.

Inden for et par år bliver det muligt at søge rejseplaner fra adresse til adresse i hele landet.

Desuden deltager Rejseplanssamarbejdet i et EU-projekt (EU-Spirit), som gør, at Rejseplanen også dækker Skåneregionen og Berlin på adresseniveau, og det øvrige Sverige og Tyskland på destinationsniveau. Det er hensigten, at EU-Spirit efterhånden skal omfatte det meste af Europa.

Den videre udvikling - Aktieselskab.

Samarbejdet mellem de amtslige, kommunale og statslige trafikoperatører omkring Rejseplanen.dk blev formaliseret med dannelse af et aktieselskab 1. januar 2003. Selskabet har nedsat et sekretariat på 2 personer, der med bistand fra parterne sikrer drift og videreudvikling af Rejseplanen.dk.

Der skal årligt erlægges en tilslutningsafgift for at være tilsluttet Rejseplanen. Tilslutningsafgiften for det enkelte trafikselskab beregnes forholdsmæssigt ud fra trafikselskabernes indtægter. Der må ikke ske økonomisk forskelsbehandling, hvorfor tilslutningsafgiften er ens for ejere og brugere.

Tilslutningsaftalen kan opsiges med seks måneders varsel. Ved tilslutning til Rejseplanen som aktionær modtager parterne en andel af aktierne i forhold til nærmere fastsat fordelingsnøgle.

Parternes økonomiske risiko bestod således alene i, at et aktieselskab kan gå konkurs, hvorved aktierne bliver værdiløse. Jævnfør aktionæroverenskomsten kan ingen aktionær pålægges at tilføre yderligere kapital til selskabet.

Den videre udvikling - Drift.

Rejseplanen A/S ønsker i år 2004, at udlicitere den daglige drift af webapplikationen www.rejseplanen.dk. I den forbindelse gennemføres et EU-udbud i.h.t. Forsyningsdirektivet efter proceduren udbud efter forhandling. Udbuddet omfatter en egentlig webhosting af Rejseplanen A/S softwarekomponenter.

Varigheden af driftskontrakten forventes at blive 4 år med bagudbetalte månedlige ydelser. Leverandøren skal kunne acceptere krav om substantiel bod i forbindelse med misligholdelse af driftsforpligtelserne. Kontraktperioden forventes at starte den 1-12-2003.Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Rejseplanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE