toptop.dk
Titel: Jernbanesabotage
Publiceret på www.toptop.dk: 28-MAJ-2002
Emne: 1940 - 1945

Introduktion

I årene 1939 til 1945 rasede den 2. verdenskrig over stort set hele kloden. Selv i lande der var neutrale kunne denne hidtil største krigeriske konflikt i menneskehedens historie mærkes. Selv sagt mere voldsom var indvirkningerne i de lande der var direkte berørt af krigen.

Fra efteråret 1939 og frem til den 9. april 1940 var Danmark et neutralt land der efter evne forsøgte at holde sig uden for konflikten. Men den tyske invasion af Danmark og Norge i april 1940 ændredes dette. Danmark var nu en del af den europæiske krigsskueplads.

I den første tid var indvirkningen på danskernes dagligdag begrænset i forhold til mange andre lande. Det var lande der havde været direkte krigsførende mod Tyskland eller som langt mere hæftigt end Danmark havde sat sig til modværge mod en tysk invasion som for eksempel Frankrig - der var direkte krigsførende, eller Polen, Holland og Belgien der gjorde en del modstand.

De første år (1940 - 1942)

I de tidlige år af den tyske besættelse faldt danskerne tilsyneladende hen i en nærmest apatisk tilstand. Der var folk der meget tidligt talte om modstand og kamp mod overherredømmet, men de fleste danskere forholdt sig afventende.

For jernbanerne betød besættelsen en betydelig omstilling. Først og fremmest blev man mere og mere underlangt besættelsesmagtens strategiske ønsker. Samtidigt blev der indført restriktioner mod snart sagt alle former for privat transport.

Begge dele betød på hver sine måde at der blev mere at gøre for jernbanerne hvilket også kan aflæses i regnskaber og statistikker for disse år.

Persontrafikken voksede eksplosivt og godstransporterne fik også pæne vækstrater. Dette skete under de forholdsvis fredelige vilkår der herskede i Danmark frem til slutningen af 1942. Englænderne har et begreb der dækker perioden fra 1939 til 1940 hvor Tyskland og England havde erklæret hinanden krig men hvor der stort set ikke blev vekslet et skud mellem parterne - " Den underlige krig " og det er meget betegnende for Danmark i den periode. Landet havde regering og politimyndighed. På overfladen var alt tilsyneladende fred og fordragelighed.

Krigsårene 1943 - 1944

Fra efteråret 1942 og specielt gennem 1943 begyndte stemningen i den danske befolkning mærkbart at svinge. Den tyske besættelsesmagt var presset på alle fronter og reagerede nu langt mere hæftigt end tidligere på provokationer i Danmark.

Det førte til en eskalation af konflikten og de første større sabotage aktioner begynder at tage form.

Den udbredte opfattelse i disse år var at jernbanerne var en betydelig faktor i den tyske krigsmaskine. Senere analyser har vist at dette nok har været korrekt for den krigsførende del af Europa, men for Danmarks vedkommende var den et faktum der var overvurderet i samtiden.

Men denne vurdering gjorde at jernbanerne blev indraget i konflikten - og udsat for betydelige sabotageaktioner.

Eksempler på sabotage mod jernbanerne

I det efterfølgende et par korte eksempler på sabotageaktioner mod danske jernbaner.

Den 3. november 1943 var der sabotage mod skydebroerne i lokomotivremisen (skyde-broerne er de broer foran remiseportene, som kører sidelæns med lokomotivet) ved Københavns Godsbanegård. Og den 18. oktober 1944 på maskindepotet ved Københavns Godsbanegård bliver femten damplokomotiver kørt ned i både skydebrogravene og i drejeskivegruben, for at tyskerne ikke skulle bruge dem til bl.a. transport af deres tropper, køretøjer og våben. [kilde: Sydvest Folkeblad]

I 1942 blev S736 afsporet ved Espergærde, og det fik dermed den tvivlsomme fornøjelse at være det første lokomotiv, som var involveret i jernbanesabotage i Danmark under den anden verdenskrig. [kilde: DSB]

Men det var ikke kun danske sabotører der udså sig jernbanerne som mål for sabotage. Tyskerne og specielt deres danske håndlangere udførte en række sabotageaktioner i Danmark der havde til formål at skræmme befolkningen fra at støtte frihedskæmperne.

Et eksempel på dette findes den 8. oktober 1944 hvor målet var eksprestoget til Aalborg der, kort efter at det have forladt Hobro Station, ved Tobberup blev sprængt i luften af den berygtede Brøndumbande som gengældelsesaktion for den stigende jernbanesabotage. Toget var fyldt til bristepunktet og 12 passagerer dræbtes mens 60 såredes. Efter krigen blev ved Tobberup rejst et mindekors og holdt en højtidelighed. [kilde: Zonen]

Til sidst en henvisning til et website der har en god struktureret gennemgang af 2. verdenskrigs indvirkning på et begrænset område, i dette tilfælde Nordvestfyn. Referencen går på den side der beskæftiger sig med jernbanesabotage i området og henvisningen findes nederst på denne side under links.

Banernes vilkår

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig tilværelsen som banemand i disse år. Det har været et arbejde præget af berettiget frygt og utryghed ved dagligdagen.

Dels var der tyskerne der så skeptisk til de danske banearbejdere. En del blev mistænkte for at være i ledtog med modstandsbevægelsen og blev som følge af dette ofte udsat for undersøgelser. Andre måtte agere som lodser på tyske troppetransporter, specielt gennem Jylland. Det var et farligt arbejde hvor sansynligheden for enten jernbanesabotage fra modstandsbevægelsen eller luftangreb fra allierede jagerfly var særdeles stor.

En stor del af transporterne der blev udført for besættelsesmagten blev udført for den danske stats regning. Med andre ord tvang tyskerne staten til at stille infrastruktur til rådighed. Betalingen udeblev i flere tilfælde og for mange mindre jernbaner var dette et stort problem.

Det er et paradoks at den store søgning til jernbanerne samtidigt var medvirkende til mange af de mindre baners undergang. En stor del af disse baner var i dårlig stand allerede inden krigen og den store belastning som følge af mertrafikken sled på materiel og infrastruktur.

Efter krigen manglede der midler til selv den mest nødvendige modernisering og dermed kom banerne hurtigt bagud i forhold til den tiltagende individuelle transport.

Sabotageaktionerne stiger altså mærkbart gennem efteråret 1942 og frem til vinteren 1944 - 1945 hvor det står klart at det kun er et spørgsmål om tid inden det tyske sammenbrud. Det betyder at sikkerhedsforanstaltningerne strammes voldsomt op og vilkårene for de rejsende bliver betydeligt forringet.

Spontane aflysniger af tog og store forsinkelser hører til dagens orden.

Tysk Materiel

Til sidst et par ord om det tyske materiel der gæstede Danmark i årene 1940 - 1945.

Baureihe 50 og 57 hørte til den type maskiner man så en hel del til i Danmark I det hele taget var Baureihe 50 i de år en af de store slidere ved de tyske jernbaner. Overalt i Europa finde man dem efterladt efter krigshandlingernes ophør.

Der var dog også i periode tysk rangermateriel og naturligvis en hel del tyske jernbanevogne i Danmark i disse år.

Og efter krigen kom der 12 stk. belgisk producerede Baureihe 50 til Danmark hvor de blev til Litra N.

Enkelte stede havde tyskerne efterladt enkeltstående maskiner der var i så ringe forfatning at de enten blev skrottet eller brugt til forvarmning eller lignende.

Slutord

De danske jernbaner var en af de dele af det danske samfund det tydeligst blev berørt af krigen. Ikke alene under krigen men også efter krigene forblev de spor krigen havde efterladt synlige. Det gik lige fra sporene af sabotage og til de mange jernbanefolk der mistede livet under udførelse af deres daglige arbejde.Jernbanelinien ved Daugård Station efter sabotage den 11. august 1944. Foto (C) Frihedsmuseet 2002

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Sydvest Folkeblad Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
frihedsmuseet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
S-maskine 736 Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Zonen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Jernbane-Sabotagen på Nordvestfyn Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE