toptop.dk
Titel: Jernbanen på Saltholm
Publiceret på www.toptop.dk: 23-maj-2004
Emne: Saltholm

Introduktion

De fleste af danskere husker endnu den debat der startede med diskussionerne omkring linieføringen af den faste forbindelse over Øresund.

Et af forslagene gik ud på at lade forbindelsen gå via Saltholms sydlige spids.

Det forslag blev heldigvis ikke til noget og et unik stykke af Danmarks natur ligger stadig forholdsvis uberørt hen. Hvis vi ser bort fra fuglene, dyrene på græs, opsynsmanden og de fugleinteresserede gæster.

Men faktisk har der engang ligget en lille jernbane på Saltholm

Saltholm og Den Russisk-Japanske Krig 1904-05

Til tider kan man undre sig over de politiske beslutningsprocesser og deres bizarre følger.

Da krigen mellem Japan og Rusland brød ud i 1904 var den japanske Stillehavsflåde den russiske langt overlegen. For at skabe lidt bedre balance i forholdet planlagde russerne en forlægning af Østersøflåden til Stillehavet.

På sin tur til Stillehavet ville flåden naturligvis komme gennem de danske stræder og det udløste et krav om bedre kystbefæstning.

Efter megen debat blev det besluttet at udbygge Københavns befæstning, herunder også batteriet på Saltholm.

Saltholm Jernbane Anlægges

I 1912 skiftede Saltholm navn til Saltholm Batteri som følge af en betydelig udbygning af øens lille batteri. Som del af anlægsarbejdet blev der også anlagt en lille feltbane på øen.

Så vidt vides havde banen en sporvidde på 600 mm men det har ikke været muligt at finde præcise kilder.

Banen løb fra mandskabsbarakkerne og ud til batteriet og havde en længde på cirka 2 - 3 kilometer.

Kort Levetid

Efter 1912 var der i en periode ganske aktivt på den københavnske befæstning hvilket også gav lidt mere liv end sædvanligt på Saltholm.

Efter første verdenskrig blev det dog langsomt klart at den traditionelle befæstning havde udspillet sin rolle. Der opretholdtes en vis aktivitet på befæstningen, herunder også omkring det lille batteri på Saltholm.

Meget hurtigt blev batteriet derfor lukket og banen fik lov til at blive liggende i tilfælde at en pludselig re-aktivering af batteriet. I en periode var der vist stationeret en enkelt soldat eller to til bevogtning af de militære hemmeligheder.

Skolebanen

På Saltholm fandtes også en lille skole og turen fra de spredte par gårde til skolen var lang. En kreativ gårdejer fik dog ombygget en tipvogn og påmonteret et sejl hvorefter børnene kunne køre næste hele vejen til skole - med banen. I modvind skubbede eller stagede man vognen frem.

Sporene tages op

Men omkring 1932 - 1933 kom de høje herrer i forsvaret i tanke om den lille befæstning og banen. Man fik derfor foranlediget at banen blev fjernet. Skulle man komme til øen kan man på det lille museum få en beretning om banen og se et par billeder fra dengang der kørte tog på Saltholm.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE