toptop.dk
Titel: UIC - Union Internationale de Chemins de fer
Publiceret på www.toptop.dk: 24-OKT-2002 (revision)
Emne: UIC

Introduktion

UIC blev grundlagt i 1922 som følge af konferencerne i Portorosa og Genor. Formålet med skabelsen af UIC var at skabe lige vilkår ved etablering og drift af jernbaner. I vore dage er UIC en global organisation for samarbejde inden for jernbanetransport.

Opgaver

UIC skal fremme samarbejde mellem jernbanevirksomheder på verdensplan og gennemføre aktiviteter der udvikler international jernbanetransport. UIC vedligeholder og udvikler de generelle aftaler der muliggør samarbejde i jernbanesektoren for at gøre denne konkurrencedygtig. Fra tid til anden udsender UIC også udtalelser, hvidbøger og andet der har til formål at udvikle jernbanens vilkår. UIC opgaverne omfatter:

at forberede standarder, regler og anbefalinger vedrørende international trafik.

at repræsentere jernbanetransporten i en række organisationer.

at gennemføre projekter inden for områderne international passagertrafik, fragt transport, administration af infrastruktur og udvikling.

at understøtte udvekslingen af information og erfaringer samt internationale træningsprogrammer.

at gennemføre aftaler med internationale organisationer og samarbejde med alle organisationer der har jernbanerelatede opgaver som primære formål.

Medlemmerne

I starten af 2001 havde UIC ialt 150 medlemmer fra 5 kontinenter.

61 aktive medlemmer, herunder alle jernbaneoperatører og infrastrukturforvaltere i Europa, samt jernbaner i Maghreb, Mellemøsten, Indien, Pakistan, Østlige Japan, Kina og Sydafrika. 54 associerede medlemmer der omfatter de fleste jernbaneselskaber i Asien, Afrika, Amerika og Australien. 35 tilknyttede medlemmer bestående af virksomheder der udfører opgaver relaterede til jernbaner (offentlig transport, sovevogne, catering o.s.v.)

Organisation

Den generelle struktur på UIC er som følger:

- Generalforsamlingen er øverste myndighed og tæller samtlige 150 medlemmer.

- Forsamlingen af aktive medlemmer (gruppen af de 61 primært europæiske operatører)

- Eksekutivkommiteen bestående af 12 medlemmer.

- Den Globale Eksekutivkommite (18 medlemmer fra alle kontinenter).

- Øst - Vest arbejdsgruppen

Desuden en række faggrupper i form af kommissioner, kommiteer og interesse- og erfa-grupper.

Aktiviteter

Projekter og studier der gennemføres for at forbedre international jernbanetransport gennemføres inden for fagkommissionerne (Passager, fragt, infrastruktur, teknik og udvikling)

Disse aktiviteter gennemføres med støtte fra specialistkommiteer (Økonomi, finans, miljø og IT).

Yderligere støtte ydes gennem forskellige afdelinger i UICs hovedkontor.

Kontakt

UIC

16, rue Jean Rey

75015 Paris - France

Tlf: + 33 (0) 1 44 49 20 20

Fax: + 33 (0) 1 44 49 20 29

E-mail : info@uic.asso.fr

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
UIC - Union Internationale de Chemins de fer Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE