toptop.dk
Titel: Strandvejens Dampsporvej
Publiceret på www.toptop.dk: 27-SEP-2002 (rev)
Emne: Skinnetransport

Introduktion

Tietgen var meget interesseret i den nye tids transportmidler. Han engagerede sig i anlæg af jernbaner og havde gennem Privatbanken indflydelse i Scandia og en række jernbaneselskaber. Desuden medvirkede han flere gange aktivt til at et af han kontrolleret selskab fik udvirket en koncession.

Strandvejens Dampsporvej

Via sine interesse i Scandia, der på Tietgens tid nærmest var totalleverandør, fik han udvirket en koncession til etablering af en dampsporvej langs Standvejen.

Koncessionen blev udstedt den 10. marts 1883 og gav ret til anlæg af en dampdrevet sporvej mellem traktørstedet 'Slukefter' ved Tuborg Bryggerierne i Hellerup og Jægersborg Dyrehave.

Anlæg, tilsyn og drift

Scandia skulle fungere som leverandør af skinner og materiel, mens driften varetoges af Standvejens Dampsporvejsselskab.

Til at overvåge anlæg og drift udnævnte indenrigsministeren amtsvejinspektør, kaptajn Jonas Collin-Lundh. Den gode Collin-Lundh fik dog en ganske kort periode i dette hverv fordi Standvejens Dampsporvejsselskab allerede i 1897,14 år efter udstedelse af koncessionen, krakkede.

Fra indvielsen og indtil udgangen af april 1895 foregik trafikken med dampsporvogn. Herefter er det antageligt blevet for bekosteligt og frem til 1897 foregik trafikken med hestesporvogn.

Efter krakket

Koncessionen blev i 1897 tildelt nogle lokale vognmænd der fortsatte driften frem til 1902.

I 1902 kommer der igen en forbindelse til nu afdøde Tietgens Privatbank, idet bankdirektør Axel Heide, Tietgens efterfølger i Privatbankens direktion, overtog driften i 1902 og indførte elektriske sporvogne.

Litteratur

Topsøe-Jensen, Torben: Fem mil langs Øresund - træk af Strandvejens historie. 2. udgave, 2. oplag. - Kbh. : Gyldendal, 1979. - 255 sider

Retur til Skinnetransport | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Steens Residence Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Sporvejshistorisk Selskab Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Hvordan Falsterbanen kom på Tietgens hænder internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE