toptop.dk
Københavns Metro, Tog
Introduktion
Det meste af materialet på denne side stammer fra Københavns Metros egen hjemmeside.

 

 
Adresser
Ørestadsselskabet
Holmens Kanal 7
1060 København K
Tel: 33 11 17 00
Fax: 33 11 23 01
Website: Københavns Metro
Mail: info@m.dk
Togets Data
Længde 39,0 meter
Bredde 2,65 meter
Vognlængde Endevogne: 10,9 meter
Højde 3,4 meter
Gulvhøjde over skinne cirka 850 millimeter det vil sige samme højde som alle perroner
Maks. hastighed 80 kilometer i timen
Accelleration 1,3 meter i sekundet
Driftsbremsning 1,3 meter i sekundet
Anslået samlet egenvægt 52 tons
Siddepladser (inkusiv klapsæder) 96 pladser
Ståpladser ved 4 pass./m 204 pladser
Passagerer i alt 300 pladser
Bogier 4 stk. bogier med 650 millimeter hjulpar
Motorer 6 stk. 105 kW Asynkron motorer bogiemonteret
Traktionsstyring 3 stk. IGBT bestykkede invertere
Strømforsyning 750 volt DC forsynet via 3. skinne
Døre 2 x 6 stk. Slide-Plug døre, 1600 millimeter brede
Vognkasser 3 aluminiums vognkasser
Kobling Centralkobling med deformations- og anti-climb beskyttelse
Nødtalested 6 stk. duplex nødtalesteder med teleslynge
Skiltning LED displays med information om tid, destination, omstigning, særmeddelelser
Sporvidde 1435 millimeter
Generelt
Filosofien bag anskaffelsen af toget har været en balance mellem løsninger, der er på forkant med udviklingen, og som samtidig er afprøvet teknik. Ved fastlæggelse af togets dimensioner og præstationer er gældende industristandarder i Europa taget i betragtning for at få det mest konkurrencedygtige tilbud og flest muligt afprøvede systemer. Derfor er der tale om relativt kendt teknik og opbygning. Se også dataoversigten.
Test
Togets detaljerede udformning og design er afprøvet i en 1:1 model, en såkaldt mock-up. Der blev bygget et vognskelet i træ svarende til 1 1/2 vogn. Her blev en detaljeret udformning af paneler og sæder samt placering af knapper og håndtag afprøvet. Fordelen ved metoden er, at forskellige løsninger kan afprøves og sammenlignes for funktion og æstetik samt for hensigtsmæssig rengøring og vedligeholdelse. Efter afprøvningen var afsluttet, blev vognskelettet fremstillet i de rigtige materialer til en 1:1 model.
Sikkerhed
Da toget skal køre i tunnel, er der lagt ekstra vægt på brandsikkerheden. Alle tog er udstyret med flere brandalarmer, der går direkte til kontrolrummet. Brand- og emmisionskrav til togets materialer følger meget strenge britiske og amerikanske standarder. Kravene går kort fortalt ud på, at alle materialer bliver vurderet kritisk efter, hvor brandhæmmende de er, og hvor meget røg og giftige stoffer de udvikler ved brand.

Plan af Metrotoget
72 siddepladser, 24 klapsæder, 204 ståpladser
 


 

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

Busserne ved Køge-Ringsted Jernbane
 

I starten af 1920-erne opstod der et utal af bilruter overalt i landet og også i Køge-Ringsted Jernbanes opland. For at imødegå konkurrencen gik banen i 1935 ind i rutebildrift.

Under 2. verdenskrig blev driften indskrænket kraftigt. Den ene af banens rutebiler blev udstyret med gasgenerator, og den anden blev opklodset. Umiddelbart efter krigens afslutnng blev den ombygget til jernbanedrift. I takt med at benzin- og gummitildelingen steg, blev busdriften genoptaget.

I starten af 1960'erne steg bilismen kraftigt og banens drift blev urentabel. Den 31. marts 1963 lukkede banen. Den blev erstattet af Køge-Ringsted kommunale Rutebilselskab.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE