toptop.dk
Titel: Connex
Publiceret på www.toptop.dk: 19-SEP-2002 (rev.)
Emne: Connex

Introduktion

I Danmark kender vi mest Connex som busoperatør selv om selskabet også har ytret interesse for drift af jernbaner.

Connex er en del af den store Vivendi koncern, helt præcis den del af virksomheden der hedder CGEA.

CGEA har to hovedområder: transport og affaldshåndtering. CGEA opererer i 43 lande og har 92.000 ansatte.

Connex er via ejerskabet af Linjebuss blevet operatør af nærtrafikken i Stockholm.Senest har Connex også fået koncessionen på drift af Norrlandsbanan.

Connex

Connex har omkring 40.000 ansatte og disponerer over 16.500 enheder rullende materiel. På verdensplan transporteres omkring 1 mia passagerer årligt.

Connex opererer fortrinsvis i Europa og Asien. I Europa er Connex aktiv i Portugal, Spanien, Frankrig, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Polen, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Connex arbejder dels som operatør af enkelte transportområder, eks. koncessioneret busdrift, eller som operatør af hele nærtrafiksinfrastrukturen

Dette gør selskabet til en alvorlig konkurrent for statslige og kommunale trafikselskaber.

Tyskland som eksempel

I Tyskland har Connex 3.000 medarbejdere fordelt i 33 datterselskaber. Dermed er Connex et af de største private nærtrafiksselskaber i Tyskland.

Persontrafik er opdelt i bytrafik og reginalbaner. I bytrafiksselskabet indgår busser og sporvogne. I reginalbaneselskabet disponeres lokaltog. 

Reginalbaneselskabet Connex Regiobahn opererer 19 strækninger og over 1.000 km strækning.

Bytrafikselskabet Connex Stadtverkehr råder over 1.300 busser og 2.200 medarbejdere.

Desuden er Connex i Tyskland aktiv med Connex Cargo Logistics GmbH. Selskabet transporterer omkring 2 mio. tons gods årligt.

Det overordnede selskab er Die Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft (DEG).

Connex Oversigtsdata

Ansatte: 40.000

Passagerer: 1 mia.

Enheder: 16.500

Ejerforhold: Vivendi via CGEAConnex lokaltrafik i Stockholm

Retur til Udlandssektionen | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Connex Sverige Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Connex Transit internt toptop.dk link
Connex og DB's monopol internt toptop.dk link
CGEA Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
CGEA Transport Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Connex UK Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Die Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft (DEG) Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

The 2004 Arriva Bus Handbook

2004 udgaven af Arriva Bus Handbook er en specialudgave indeholdende en række forskellige oplysninger om bestanden og forskelligheden i de forskellige regionale centre Arriva driver busdrift fra i Storbritannien. 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE