toptop.dk
Titel: Slut med mangfoldigheden hos Deutsche Bahn
Publiceret på www.toptop.dk: 15-Jun-2003
Emne: Deutsche Bahn

Introduktion

Fra 2006 er det slut med mangfoldigheden af diesellokomotivtyper hos Deutsche Bahn. Fra den dato vil der blive anskaffet 3 standardtyper af lokomotiver der skal afløse de mange forskellige typer der findes i dag.

Deutsche Bahn angiver to væsentlige årsager til dette. For det første, at omkostningerne ved vedligeholdelsen af de mange forskellige typer er meget omkostningstung. For det andet, at store dele af den eksisterende lokomotivbestand i dag er over 30 år gamle og derfor trænger til at blive erstattet af mere tidsvarende lokomotiver.

Tre standardtyper

For fremtiden, det vil sige fra en gang efter 2006, vil der kun findes 3 typer diesellokomotiver:

- et let rangerlokomotiv med omkring 500 KW ydelse.

- et tungere rangerlokomotiv med omkring 1.000 KW ydelse.

- et strækningslokomotiv med omkring 2,2 MW ydelse der skal anvendes til persontrafik samt hos DB Cargo

For de lettere rangerlokomotiver og strækningslokomotiverne er der allerede gang i udarbejdelsen af materiale til et egentlig udbud.

Moderniseringsprogram

Formålet med standardiseringen er at nedbringe gennemsnitsalderen af lokomotivbestanden radikalt. Ud over dette som antydet at afskaffe mangfoldigheden af typer og endeligt at få en større overenstemmelse mellem mængden af lokomotiver og det faktiske behov.

Tolv typer vil blive afviklet i forbindelse med programmet.

De eneste typer der i øjeblikket gennemgår et moderniseringsprogram er rangerlokomotiverne af typerne 364 og 365, samt strækningslokomotiverne af type 218 og 232.

Efter planen skal mængden af lokomotiver nedbringes til halvdelen af hvad der findes hos Deutsche Bahn. Dette vil ske gradvist efterhånden som eksisterende typer forældes.Fra 2006 er det slut med de mange typer lokomotiver hos Deutsche Bahn.

Retur til Udlandssektionen | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Deutsche Bahn AG Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Øresund

Bogen er den anden i en serie der fokuserer på Danmarks internationale jernbaneforbindelser.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE