toptop.dk
Titel: Deutsche Bahn og monopolet
Publiceret på www.toptop.dk: 20-SEP-2002 (rev.)
Emne: Tyskland

Introduktion

I forbindelse med Privatbanen Sønderjyllands vanskelige liv fremkom der en del klager over de vanskelige vilkår for DSB Gods konkurrenter.

Det er vanskeligt for den gamle monopolvirksomhed at indstille sig på de nye tider med konkurrence på alle fronter.

I Tyskland har Deutsche Bahn det tilsvarende hårdt. Eller rettere der har Deutsche Bahn ikke. Med en række mere eller mindre pæne foranstaltninger forsøger man at genere konkurrenterne efter bedste evne.

Den tyske TV station ZDF har i en udsendelse den 5. juni 2001 haft fokus på situationen for Deutsche Bahns små konkurrenter og det var artige sager der kom for dagen ved den lejlighed. Senere har forskellige andre medier taget fat i samme emne og situationen er stort set uforandret. Fra politisk side er Deutsche Bahn stort set fredet.

Sparetider og Liberalisering

Det er to ting der har skaffet Deutsche Bahn den hurtigt voksende underskov af privatbaner på halsen: Det første er den generelle liberalisering af jernbanetrafikken i EU. Et fænomen vi også kender i Danmark hvor den nye jernbanelov har åbnet op for konkurrence til DSB. Det andet er at Deutsche Bahn skal spare. Virksomheden er under stadigt pres for at skulle give overskud. Derfor nedlægges i stor stil strækninger der ikke er rentable set ud fra et Deutsche Bahn perspektiv.

Men det betyder nødvendigvis ikke at små privatbaneselskaber ikke kan drive strækningerne rentabelt. Og det er ikke en behagelig situation for Deutsche Bahn.

Lokomotiver

Et måde at gøre livet vanskeligt for sine konkurrenter er at gøre det vanskeligt for dem at anskaffe trækkraft.

Den lille "Prignizer Eisenbahn" har måttet ty til meget utraditionelle metoder for at kunne få adgang til godslokomotiver. Egentlig har Deutsche Bahn masser af godstogslokomotiver i overskud. Først og fremmest er der hele bestanden af ældre østtyske lokomotiver. Men disse "står i reserve" og skal tjene Deutsche Bahn som nødreserver og reservedelslager. Og det ville der vel heller ikke være noget odiøst i hvis ikke man samtidigt skrottede lokomotiver af samme type. Det viste sig også ved nærmere undersøgelse at Deutsche Bahn ikke har noget mod at sælge gammelt materiel - bare køberne ikke er tyske.

Gammelt Materiel 

Men som nævnt har "Prignizer Eisenbahn" fået løst sit problem med materiel. Man kommer ofte langt ved en kreativ indfaldsvinkel til tilværelsen. Således tænkte de også hos Prignizer Eisenbahn og undrede sig over om der ikke andre steder i Østeuropa skulle være et overskud af de russiskbyggede standardlokomotiver som også DDR Reichsbahn benyttede.

Og ganske rigtigt det var der. I både Tjekkiet og Polen kunne man for billige penge købe den type lokomotiver. Iøvrigt billigere end den pris man var villig til at betale Deutsche Bahn. Nu råder man over et antal af disse 116 t tunge og tyve år gamle russiske uhyrer der, efter en mindre modernisering, gør god fyldest som godsmaskiner.

Miljø-skinnebusser

Og Prignizer Eisenbahn har også hørt og dette med "Nød lærer nøgen kvinde.."

Nye regionaltog er dyre, men billigere i drift. Gamle skinnebusser er billige, men bruger meget energi og er dyre i drift. Men ved hjælp af en lokal Georg Gearløs lykkedes det at ombygge en gammel skinnebus fra diesel til rapsolie. Det har skaffet banen et miljøvenligt transportmiddel der oven i købet er billig i drift.

Samtidigt med dette moderniserede man med beskedne midler vognenes indretning. Man råder nu over otte af disse miljø-skinnebusser der desuden er meget populære hos kunderne. De har iøvrigt fået kælenavnet "pommes frites busserne" på grund af lugten fra rapsolien.

Nord - Ostsee Bahn

Lige syd for grænsen har Deutsche Bahn også fået sig en ubehagelig konkurrent. Her kan man måske snarere forstå trusselsbilledet.

Den på det ydre så lille Nord Ostsee Bahn er i virkeligheden et datterselskab af Connex. Og det er absolut ikke nogen helt lille virksomhed.

Fra starten af 2001 har Nord Ostsee Bahn haft fire strækninger i Schleswig-Holstein i drift. Delstaten Schleswig-Holstein har allerede haft omkring 25 procent af alle sine strækninger i udbud og flere er på vej. Ved at indsætte nye regionaltog af typen RegioSprinter har Nord Ostsee Bahn formået at lokke kunder over i toget. På enkelte strækninger har man kunnet notere stigniger på helt op til 24 procent i forhold til Deutsche Bahn.

NetzAG

En anden lille fiffig detalje er at NetzAG ejer skinnenettet som Nord Ostsee Bahn benytter. NetzAG er et datterselskab af Deutsche Bahn. For at benytte skinnenettet skal Nord Ostsee Bahn altså betale til konkurrenten.

Da Deutsche Bahn nu ikke længere benytter Rendsburger Brücke er interessen for at vedligeholde den ikke mere så udpræget som den var tidligere. Foreløbig er de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder udskudt til udgangen af 2002. For Nord Ostsee Bahn betyder det at broen nu kun må passeres med 40 kilometer i timen. Og det betyder naturligvis forsinkelser - men det er ikke Deutsche Bahns problem... Endnu!

Konkurrenterne

Matthias Kley fra Prignitzer Eisenbahn er irriteret over opførslen fra Deutsche Bahn. I flere tilfælde mener han at hans virksomhed har været udsat for direkte chikane.

Men han ser dog alt i alt positivt på oplevelsen. Uden chikanerne fra Deutsche Bahn havde man aldrig anstrengt sig så meget som nu for at skaffe billige alternativer.

Karl-Heinz Fischer fra Nord Ostsee Bahn er især utilfreds med vedligeholdelsen af skinnestrækningerne. Han mener at man betaler for en vare som man ikke får. Og i sidste ende er det kunderne og de tyske skatteydere der kommer til at betale for dette.

Trafikministeren

Som nævnt har Schleswig-Holstein allerede udbudt en del af sin regionaltrafik. Og baseret på de gode erfaringer man har gjort her har man nu planer om at sende den resterende del i udbud inden for de næste ti år. 

Men delstaten føler sig i høj grad presset af Deutsche Bahn. Trafikministeren i delstaten, Bernd Rohwer, siger direkte: "Vi ønsker at vores borgere i en delstat som Schleswig-Holstein hvor der er megen spredt bebyggelse, ikke altid skal til en storby som Hamborg for at komme med toget."

Han fortsætter: "Men Deutsche Bahn er godt klar over at de har et pressionsmiddel. Hvis I generer os for meget med konkurrence forsvinder der nogle fjerntog [..fra f.eks. Kiel eller Lübeck red.]".

Hans-Jürgen Ewers, Technische Universität Berlin

Hans-Jürgen Ewers er ingen hr. hvemsomhelst i denne sammenhæng. Han har i mange år forsket i trafik og er i dag leder af Technische Universität i Berlin.

Når han hæver stemmen til formaning lytter man efter. Han siger direkte at man bør indføre en model der ligner den danske. En adskillelse af jernbaneselskabet og infrastrukturselskabet.

Og han undrer sig også lidt over politikernes naivitet. "Hvis man giver nogen et monopol skal man ikke undre sig over at de også benytter det".

Man kan ikke undre sig over hvordan tog bliver prioriteret hvis Deutsche Bahn og konkurrenterne ønsker at benytte samme strækning mener Ewers.

Man kan også begynde at fortolke sikkerhedsreglementet meget striks.

Som eksempel nævner Ewers at NetzAG kan bestemme at den røde lygte bag på togene skal være i en bestemt højde - og at denne tilfældigvis er identisk med standardhøjden for DB lokomotiver, men ikke for f.eks. konkurrenternes russiske lokomotiver. Der er frit spil for den kreative.

Retur til Udlandssektionen | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Connex internt toptop.dk link
Deutsche Bahn AG Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Die Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft (DEG) Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Prignitzer Eisenbahn Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Nord Ostsee Bahn Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
ZDF Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Technische Universität Berlin Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE