toptop.dk
Titel: Golmud - Lhasa, det svære projekt. (DEL 1)
Publiceret på www.toptop.dk: 20-JUN-2002
Emne: KINA

Introduktion

I disse dage er det præcis et år siden den kinesiske regering påbegyndte det enorme projekt med at bygge en jernbane fra Golmud til Lhasa i Tibet.

Det er et af dette århundredes største jernbaneprojekter der skal fuldføre 417 kilometer jernbanestrækning fra Golmud i Qinghai provinsen til Lhasa i Tibet. Arbejdet skal udføres i noget af verdens mest utaknemmelige terræn gennem 4.000 meter høje bjerge, ørkener i enorme hedegrader og frossen undergrund i bidende kulde.

Det er andet tilløb til Golmud - Lhasa linien, men sidste gang tabte kineserne til den barske natur arbejdet gik i stå ved foden af Kunlun bjergene ikke langt fra Golmud.

Skulle det mod forventning lykkedes denne gang vil projektet samtidigt skulle arbejde med internationalt pres om beskyldninger for at ødelægge en sjælden natur, udslette truede dyrearter, men sidst og ikke mindst på grund af jernbanens betydning for at kunne flytte store mængder af Han kinesere til Tibet og dermed etnisk at marginalisere den oprindelige tibetanske befolkning.

Netop de mange politiske dimensioner overskygger i nogen grad de praktiske problemer med selve projektet og fokus har mange steder udelukkende ligget ved hvad der er af politiske perspektiver i jernbanelinien.

Der er dog også et rent økonomisk perspektiv i anlægget af banen idet man håber at den kan medvirke til at udvikle det meget tilbagestående vestlige Kina ved at skabe bedre forbindelse til havnebyerne Guangzhou, Shanghai og Qingdao.

Et gigantisk projekt

Uanset hvordan man ønsker at måle dette projekt er det stort. Budgettet ligger på omkring 20 milliarder kroner.

Der skal opføres 29 jernbanestationer, 100 kilometer tunneller og 3.126 jernbanebroer på strækningen Golmud - Lhasa.

Der er planlagt 8 tog i hver retning dagligt og det forventes at de vil transportere 8 millioner ton gods hvert år.

På grund af bjergenes ekstreme højde vil jernbanen bliver med meget stor kontinuerlige stigninger, enkelte steder hele 2%, men som hovedregel 1.2 procent.

Hele 1.000 kilometer strækning vil blive bygget i en højde af over 4.000 meter over havets overflade. Det højeste punkt på jernbanen vil være næsten 5.000 meter oppe.

For hver cirka 20 kilometer vil der blive bygget lægecentre for at kunne tage sig at arbejdere og passagerer der har problemer med højderne. I 4.000 meters højde har luften kun 40 procent af den ilt der findes ved havoverfaldet, men og kun 70 procent af trykket.

Arbejdere fra andre regioner i Kina bliver gradvist vænnet til betingelserne ved at flytte dem til Qinghai provinsens hovedstad Xining i og siden en uges tid i Golmud.

Siden arbejder de 6 måneder om året i omkring 4 til 6 timer om dagen. Det forventes at der i projektets levetid vil beskæftiges i alt 50.000 mennesker med dette projekt. Rygning og alkohol er ikke tilladt.

Månedslønnen for dette arbejder er omkring 2.800 kroner mod en gennemsnitsløn i Kina på 700 kroner.

Retur til Udlandssektionen | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Golmud - Lhasa, det svære projekt (del 2). internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE