toptop.dk
Titel: Lübeck - Puttgarden (DB)
Publiceret på www.toptop.dk: 01-SEP-2002 (revideret)
Emne: Deutsche Bahn

Introduktion

Vi har tidligere med forskellig indfaldsvinkel beskæftiget os med den danske side af Fugleflugtsforbindelsen.

Som supplement til dette en artikel der beskæftiger sig med forbindelsen fra Puttgarden til Lübeck.

Væsentligste aktører på tysk side var KOE (Kreis Oldenburger Eisenbahn).

I starten var banen interesseret at dække området ved kysten og sikre sig trafikken til Femern.

Siden kom der helt andre og større interesser på spil. Men da var det også slut med KOE som selvstændigt selskab.

KOE

Som nævnt var KOE meget aktiv i Holsten med at få anlagt jernbaner i retning Femern.

Den 3. september 1881 åbnede man strækningen fra Neustadt til Oldenburg.

Interessen samlede sig nu om at få forlænget banen i retning kysten.

Den mest oplagte by var på daværende tidspunkt Heiligenhafen og den 17. januar 1898 åbnede man banen dertil.

Omkring år 1900 begyndte man at interessere sig for en mere nordlig linie.

Femern

Interessen førte til etableringen af linien Lütjenbrode - Großenbrode Færgehavn.

Den strækning blev åbnet den 23. oktober 1903.

Den 8. september 1905 åbnede KOE for strækningen på den anden side af Femernsund.

Strækningen hed Femernsund - Burg - Orth.

Det blev en af de sidste større aktiviteter for KOE. Den 1. august 1941 blev Kreis Oldenburger Eisenbahn overtaget af Reichsbahn.

Danmark

De tyske og danske jernbaner havde siden 1920'erne diskuteret og forceret en forbindelse mellem Hamborg og København.

Idéen havde sin oprindelse hos den Glückstadske ingeniør Gustav Kröhnke der var en meget varm fortaler for linien mellem Puttgarden og Rødby.

På tysk side havde man derfor i 1928 etableret en direkte linie mellem Lübeck - Bad Schwartau og Neustadt som statsbane.

De første planer for en egentlig forbindelse så dagens lys i 1940 og med aftalen mellem Tyskland og Danmark i 1941 var der skabt grundlag for etablering af en forbindelse.

Det er i dette lys af nationaliseringen af KOE skal ses.

Arbejdet med forbindelse blev dog afbrudt på grund af den svigtende tyske krigslykke.

På tysk side var der indtil da investeret omkring 8 mill. Reichsmark.

Også i Tyskland var man meget langt fremme med de faste anlæg da arbejdet blev indstillet.

Efter 2. verdenskrig

Allerede i 1949 havde man fra tysk side gang i de indledende planlægningsarbejder, men fra dansk side var man lidt mere tøvende.

Men man fik en forbindelse til Danmark. Der kom fart i sagerne den 14. maj 1951.

På denne dato blev færgeforbindelsen mellem Grossenbrode og Gedser åbnet.

Samtidigt åbnede man strækningen mellem Grossenbrode og Grossenbrode Færgehavn.

På Femern indstillede man persontrafikken mellem Burg og Orth den 2. juni 1956, men uden for Femern var der store forandringer i sigte.

Med vedtagelsen af Fugleflugtslinien ved en regeringsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland kommer der atter fart i anlægsarbejderne på Femern.

1963

Den 30 april 1963 lukkede man fra tysk side forbindelsen mellem Femernsund og Burgstaaken.

Årsagen til dette var at man samme dag åbnede strækningen mellem Burg (vest) og Grossenbrode, via den nye Femernsundbro.

De næste nedlæggelser fulgte den 13. maj 1963 da man lukkede strækningen mellem Burg og Burgstaaken, samt Grossenbrode og Grossenbrode Færgehavn.

Dermed var trafikken til og fra Femern omlagt i den sydlige del af øen.

Den 14. maj åbnede man strækningen mellem Burg (vest) og Puttgarden.

Samme dag åbnedes også for færgeforbindelsen til Rødby Havn.

Den 1. december 1968 indstillede man al nærtrafikken nord for Neustadt.

Den 1. februar 1968 lukkede man godsstrækningen mellem Petresdorf og Orth.

Strækningen mellem Burg (vest) og Petersdorf trafikkeres heller ikke længere.

Sidste lukning kom den 29. maj 1976 da strækningen mellem Heiligenhafen og Lütjenbrode blev nedlagt.

Den resterende strækning er nu den direkte linien mellem Lübeck og Puttgarden.

Litteratur og Kilder

Die Vogelfluglinie. Fugleflugtslinien. Hestra-Verlag, Darmstadt. 14th Mai 1963. Deutsche Bundesbahn and Danske Statsbaner.

Brücke zum Norden : das Buch von der Vogelfluglinie, hrsg. von der Deutschen Bundesbahn. - Frankfurt am Main [u.a.] : Athenäum Verl., 1963. - 79 S. : überw. Ill. (Bildjahrbuch der Deutschen Bundesbahn ; 1963-64)

Brückenzüge der Vogelfluglinie, [Krupp - Stahlbau, Fried. Krupp A.G. Rheinhausen ; Grün & Bilfinger A.G. Mannheim]. - Bemærk at dette er udgivet som kopieret maskinskrevet hæfte. Undertitlen er også særdeles interessant: "Brücke über den Öresund " Erläuterungsbericht. - (1941). - 76 Sider. Zeichnungen. - (1941). - 50 Sider. Kan i Tyskland lånes via Bundesarchiv.

Die Vogelfluglinie = Fugleflugtslinien : Udgivet i forbindelse med åbningen af Fugleflugtslinien af DB og DSB i fællesskab. Redaktion M. B. Hedegaard med flere og tegninger af Mads Stage og Hans Schmandt). - Darmstadt : Hestra-Verl., 1963. - 162 S. : Ill.

Retur til Udlandssektionen | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Deutsche Bahn AG Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Orehoved - Nykøbing Falster internt toptop.dk link
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Fugleflugtslinien (Nykøbing Falster - Rødby Færge) (DSB) internt toptop.dk link
Nykøbing Falster - Rødby Færge internt toptop.dk link
Sven Gorgos Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Eisenbahnen auf und rund um Fehmarn Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
KBS 140 Hamburg-Lübeck-Puttgarden Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Øresund

Bogen er den anden i en serie der fokuserer på Danmarks internationale jernbaneforbindelser.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE