toptop.dk
: Jernbaner i Afghanistan
: Introduktion
  Verdens opmærksomhed har længe været rettet mod Afghanistan.
  I den senere tid på grund af mistankerne om forbindelse til Bin Laden og hans netværk.
  Før dette på grund af det religiøse styre i landet.
  I mange artikler og udsendelser er landet blevet beskrevet som uvejsomt og ekstremt fattigt.
  Det er også almindelig kendt at landet har en særdeles mangelfuld transport infrastruktur.
  De sidste mange års krige i landet har gjort deres til at dette ikke er blevet bedre.
  I 1963 blev der iøvrigt indgået en aftale der aldrig er ført ud i livet, hvorefter eksisterende pakistanske jernbaner kan forlænges til Afghanistan, helt præcis Torkham og/eller Chaman
: Landet uden jernbaner
  I alle de artikler vi har set har der desuden stået at der ikke findes jernbaner i Afghanisatan.
  Dette er nok en sandhed med modifikationer.
  Afghanistan har aldrig haft en egen statslig eller privat jernbane, men der findes - eller fandtes - jernbaner i Afghanistan.
  Ikke meget, men dog lidt.
  Briterne og russerne havde i sin tid Afghanistan som fælles indflydelsesområde og fra begge lande havde entreprenører planer om udnyttelse af landets mineralresurser. Disse planer inkluderede i et par tilfælde jernbaner, men det blev dog ikke til noget.
: Eksisterende Strækninger
  Med mindre de er blevet ødelagt i den seneste tids krigshandlinger finder der i dag enkelte strækninger ind i Afghanistan fra nabolandene.
  Der er tale om korte strækninger ind til nærmeste grænseby hvor gods og personer skifter til mere traditionelle transportmidler.
  Ialt udgør det samlede net 24,6 kilometer.
: Fra Turkmenistan
  Sporvidde: 1.524 mm (russisk normalspor)
  Længde: 9.6 km.
  Udgangspunkt: Gushgy i Turkmenistand.
  Endestation: Towraghondi i Afghanistan.
: Fra Uzbekistan
  Sporvidde: 1.524 mm (russisk normalspor)
  Længde: 15 km.
  Udgangspunkt: Termiz i Uzbekistan.
  Endestation: Kheyrabad i Afghanistan. Ved Amu Darya udskibningsstedet.
: Links
  Bartleby.com
   
   
   
   
   

Oprettet:29. januar 2002
Revision 1: 08. august 2003

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

The 2004 Arriva Bus Handbook

2004 udgaven af Arriva Bus Handbook er en specialudgave indeholdende en række forskellige oplysninger om bestanden og forskelligheden i de forskellige regionale centre Arriva driver busdrift fra i Storbritannien. 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE