toptop.dk
Jernbaner i Canada
Jernbaner i Canada
Introduktion
I Canadas tidlige historie var de store byer samlet ved østkysten, præcis som det var tilfældet i USA.
For Canadas vedkommende gør sig samtidigt gældende at der måske ikke i sammen omfang var en søgen mod vest. 
I det østlige Canada var det således tilstrækkeligt med med St. Lawrence-flodens netværk til at dække transportbehovene.
Omkring 1837 blev den første jernbane anlagt. Med det var først omkring 1860'erne at der kom mere gang i udviklingen af jernbanenettet.
Jernbanens Vilkår
For Canada gør sig gældende at der er 2 punkter hvor der bor mange mennesker. Østkysten og Vestkysten. 
Tidligere gav det gode vilkår for jernbanerne med både passager- og godstrafik.
Tiltagende konkurrence fra fly har gjort passagertrafik mindre attraktivt, mens der stadig er gode vilkår for godstransport. Dette skyldes blandt andet landets mange bjerge og de store afstande.
Selskaber
I Canada findes der som i USA en lang række jernbaneselskaber, men på grund af den særlige historie er det specielt Canadian National Railways, Canadian Pacific Railway Compamy, og VIA der er kendt.
Vi skal i det følgende kort beskrive disse selskaber.
Canadian National Railways
Det nationale jernbaneselskab i Canada. Det er opbygget som en sammenslutning af statsejede og private selskaber.
Selskabet blev etableret omkring 1920 og tidligere drev selskabet virksomheder der beskæftigede sig med alle former for transport - det vil sige fly, skib, landevej. Dette er nu reduceret. Desuden driver selskabet hoteller.
I selskabets storhedstid omkring 1940'erne - 1960'erne kontrollerede det fra hovekontoret i Montreal over 39.000 kilometer strækning, 1500 damplokomotiver og over 1000 diesellokomotiver.
Canadian Pacific Railway Company
Her har vi et selskab med et formål i tilværelsen. Selskabet blev stiftet i 1880 ene og alene med det formål at forbinde øst- og vest-Canada.
Parlamentet i Ottawa godkendte kontrakten med selskabet den 15. februar 1881, men med den betingelse at arbejdet skulle være afsluttet inden for 10 år.
Alle der har været i Canada vil sige at det naturligvis ikke kan lade sig gøre. Men det er her canadiernes specielle forhold til netop denne bane kommer ind.
Med et utroligt opbud af energi lykkedes det at få arbejdet gennemført til den 7. november 1885.
Den 28. juni 1886 afgik det første tog på tværs af Canada fra Montreal og det ankom den 4. juli til Port Moody ved Vancouver.
Canadian Pacific i dag.
VIA
VIA kan sammenlignes med USAs AMTRACK. Formålet er at få passagertrafikken til at fungere og være et konkurrencedygtigt alternativt til bil, bus, og fly.
Selskabet blev etableret i 1978 og råder over 14.000 kilometer strækning.
Det er opdelt i 4 regioner. Den stærkest trafikkerede er Quebec - Windsor med 85% af passagerne og 70% af indtægterne.
Desuden Western Services mellem Toronto og Vancouver, Eastern Services som forbinder østkysten med det centrale Canada med strækningerne Motreal-Halifax og Montreal-Gaspé. Endelig er der Northern Services, i Quebec, Ontario, Saskatchewan og British Columbia. Northern Services trafikkerer nogle af Canadas mest ensomme og øde områder hvor der ofte ikke forefindes andre transportmuligheder.
Links
Vi vil i forbindelse med denne serie af artikler om Canada udbygge vores link sektion og indsætte relevante og interessante links.
Link sektionen
   
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE