toptop.dk
Canton - Kowloon Jernbanen Del 1.
Canton - Kowloon Jernbanen Del 1.
Introduktion 
Dette er første del om Canton - Kowloon jernbanen. Anden del beskæftiger sig med indvielse og status frem til 1980'erne. Denne del omhandler banens tilblivelse.
Jernbanen mellem Canton og Kowloon blev født i en meget urolig tid.
I 1897-98 var der betydelige uroligheder i Kina og stemningen over for fremmede magter, samt de fremmede magter i mellem var meget problematisk.
På dette tidspunkt lykkede det for et britisk-kinesisk konsortium (bestående af Jardine Matheson & Co, og Hongkong & Shanghai Bank) at få udvirket en foreløbig tilladelse.
Tilladelsen blev givet den 13. maj 1898 og lød på rettigheder til anlæg af en jernbane mellem Canton og Kowloon.
Tilladelsen blev ligeledes nedfældet i forbindelse med den britisk-kinesiske aftale der gav briterne lejeret over det såkaldte "New Territory" - den senere kronkoloni Hong Kong,   i form af et specielt tillæg udfærdiget den 9. juni 1898.
Af hensyn til den politiske situation blev aftalen udfærdiget i et ordvalg der antydede at konsortiet kun byggede på britisk territorium, mens kineserne byggede resten af linien.
Politiske problemer
Efter at de formelle aftaler var faldet på plads omkring 1899 skulle det nu være en formalitet at få bygget jernbanen.
Selv om den britiske regering pressede på var det anderledes med de lokale kinesiske myndigheder i Guangdong provincen.
De var ikke interesseret i at udlændinge skulle bygge en jernbane og obstruerede derfor med alle tilrådighed stående midler.
Finansiering blev nu et alvorligt problem for The British & Chinese Corporation, specielt efter bokseropstanden.
Desuden var den britiske regering fokuseret på at løse problemerne i Sydafrika hvor boerkrigen nu rasede.
Man skulle helt frem til 1903 før seriøse forhandlinge kunne optages mellem de kinesiske og britiske interessenter.
Først og fremmest bekymrede det den britiske regering af fransk/belgiske interesser vandt stigende indflydelse i området.
Ligeledes var man bekymret over at et amerikansk domineret konsortium havde opgivet at fuldføre Hankow - Canton linien. I værste fald ville også denne bane ende i fransk/belgiske hænder.
Politisk pres
Den britiske regering udsatte nu selskabet British & Chinese Corporation, der stadig var de formelle koncessionsejere, for et massivt pres.
Men kineserne holdt stadig stand på grund af angsten for fremmed dominans.
Løsningen på problemet blev en aftale om at dele strækningen i to uafhængige dele.
Den britiske del, KCR, skulle gennemføre arbejdet fra Kowloon til grænsen ved Lo-wu. Denne del skulle finansieres og gennemføres af Hong Kongs styre.
Den kinesike del, CKR, skulle udgå fra Lo-wu og fuldføres til Canton. Denne del af jernbanen skulle finansieres og bygges af British & Chinese Corporation, men efter fuldførelsen skulle den drives af den lokale kinesiske provinsregering under vejledning af britiske eksperter.

Aftale der regulerer trafikken mellem den britiske og kinesiske del af jernbanen.

Foto: Aftale der regulerer trafikken mellem den britiske og kinesiske del af jernbanen.
Anlægsarbejdet hos KCR 
Den detaljerede plan for den britiske del blev påbegyndt i 1905 og den egentlige konstruktionfase startede i 1906.
Graves William Eves var den ansvarlige ingeniør i starten skred arbejdet langsomt frem. 
Væsentligste årsag var den lidt en kilometer lange Beacon Hill tunnel.

den lidt en kilometer lange Beacon Hill tunnel

Oven i dette var der de mange broer der skulle opføres. Et yderligere problem var den endelige beliggenhed af Kowloon endestationen.
Placeringen af stationen blev ændret flere gange. Det medførte at Hong Kongs styre tabte ansigt fordi man først under stort besvær havde købt arealet til stationen, blot for at måtte acceptere en helt anden belliggenhed.
Lokomotiv på vej fra Kowloon Terminus mod grænsen.
Anlægsarbejdet hos CKR 
Den 7. marts 1907 underskrev British & Chinese Corporation en aftale med de kinesiske udenrigsministerium. og 1.5 millioner pund blev 
Herefter udstedte selskabet Canton-Kowloon obligationer på 5% i London i 1907 og fremskaffede således 1.5 millioner pund.

CKR aktie med 5% i rente

Foto: CKR obligation med 5% i rente.
Ledende ingeniør blev Frank Grove og han iværksatte opmålingsarbejdet i august 1907. 
I modsætning til det britiske stykke forløb den kinesiske del på forholdsvis fladt terræn. 
Eneste udfordring var en del broer der skulle opføres.
Strækningen blev fra starten planlagt som tosporet, men blev i hele sin længde anlagt som enkeltsporet. Der gik omkring 7-8 år inden man fik lagt dobbeltspor på hele strækningen.
Materiel
Materiellet var i starten britisk inspireret.
Nedenfor findes et Hudswell Clarke smalsporet lokomotiv brugt under banens bygning. Efter åbningen af banen blev lokomotivet genanvendt som trækkraft på en sidebane fra Fanling til Sha Tau Kok.
Hudswell Clarke smalsporet lokomotiv brugt under banens bygning.
Dette Kitson 4-6-0 blev anskaffet i 1930 til gennemgående trafik mellem Kowloon og Canton.
Dette Kitson 4-6-0 blev anskaffet i 1930 til gennemgående trafik mellem Kowloon og Canton.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Gedser
Bane Bøger

Det behandler trafikken via Gedser, både ad den klassiske rute til Warnemünde og ad ”nødruten” via Grossenbrode, der var et resultat af Europas deling i vest og øst.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE