toptop.dk
Paraguyas  Jernbanehistorie (1856 - 2002)
1856 Paraguays regering betaler 200.000 pesos (i guld!) til de to ingeniører Juan og Alfredo Blythm i London som vederlag for anlæg og anskaffelse af materiel til en jernbane mellem Ascunción og Paraguarí.
1858 Den engelske ingeniøn George Paddison bliver ansat af regeringen til at gennemføre projektet.
1860 Regeringen lader jernbanebyggeriet kontrollere af militæret og de ansvarlige engelske ingeniører gennemfører Paraguays første strejke som protest mod den dårlige behandling de udsættes for af soldaterne.
1861 Indvielse af strækningen mellem San Francisco (centrum) og Trinidad (i dag den botaniske have). I december indvies strækningen mellem Trinidad og Luque.
1862 Den ansvarlige ingeniør Paddyson forlader efter en række intriger initieret af andre ingeniører projektet.
Banegården i Areguá indvies.
1864 August: Strækningen mellem Cerro León til Pirayú indvies.
Oktober: Afslutning af strækningen frem til Paraguarí. Dette er den sidste strækning der fuldføres inden den store sydamerikanske krig. 
1865 Jernbanedriften opgives på grund af krigshandlingerne.
1869 Paraguays hær demonterer jernbaneskinnerne. Vogne og lokomotiver er allerede blevet bragt til Buenos Aires af den argentinske hær.
1870 Den brasilianske regering overtager reparationen af enkelte strækninger samt en del af materiellet. For dette arbejde må Paraguays regering betale 20.000 dollar. Dette er starten på en årrække med jernbanedrift, omend uregelmæssig. 
1871 Den første egentlige arbejdskamp finder sted i Paraguay da arbejdere og funktionærer ved landets jernbaner demonstrerer mod de manglende lønudbetalinger.
1876 Regeringen sælger jernbanen til Luis Patri, en fra Italien indvandret velhavende kvægavler. Betalingen svarer til den sum der skal udredes til Brasilien for at betale for reparationen af jernbanerne.
1886 Den nye regering under Bernardino Caballero køber atter jernbanen.

kauft die Eisenbahngesellschaft zurück. · August. Die Firma Patri wird vertraglich beauftragt, den Streckenabschnitt zwischen Paraguarí und Villarrica zu bauen. Es werden vier neue Lokomotiven und 91 Passagier- und Frachtwaggons gekauft.

August: Patris firma får enterprisen på anlæg af jernbanen mellem Paraguarí og Villarrica.
Jernbanerne køber fire nye lokomotiver og 91 nye passager og godsvogne.
1887 Atter en ny regering og den sælger jernbanestrækningen mellem Asunción og Villarrica til det engelske selskab The Paraguay Central Railway Co. (P.C.R.C.).
Opførelse af banegårdene i Sapucái, Caballero Ybytymí, Tebicuary und Hyaty (hedder i dag Félix Pérez Cardozo)
1889 De sidste detaljer omkring salget af jernbanen til det britiske selskab falder på plads.
1891 Indvielse af strækningen mellem Paraguarí og Rio Rirapó.
1894 Opførelse af banegårdene i Iturbe, Maciel, Sosa und Yegros, samt værkstederne i Sapucái.
1907 Ved en aktieudvidelse afstår regeringen sine rettigheder på nye aktier og det britiske selskab er nu eneejer af jernbanerne.
1908 Den amerikanske forretningsmand Percival Farquhar køber flertallet af aktierne i P.C.R.C.
1910 Gennem ejerskabet af Ferrocarill Nordeste Argentino (i dag hedder selskabet Ferrocarril Mesopotamico Gral. Urquiza) betaler den argentinske regering for anlægget af jernbanen mellem Pirapó til Pacú Cuá - Encarnación.
1913 Indvielse af strækningen til Encarnación.
1914 Indvielse af strækningen mellem Borja, San Salvador og Charará.
1919 Forlængelse af sidebanen til Abaí der efter planen skal føre til Foz de Yguazu, men som aldrig blev gennemført.
1951 På grund af store problemer med teknisk vedligehold og den almindelige service griber regeringen ind i jernbanedriften.
1959 Jernbaneselskabet indstiller driften men tvinges af regeringen til genåbning mod dækning af driftsunderskuddet.
1961 Regeringen køber jernbanen og alle aktiver for 200.000 pund i sølv med betaling over 20 år. Trafikministeriet overtager forvaltningen af virksomheden.
2002 Paraguay har i dag omkring 971 kilometer jernbanenet hvoraf det statsejede normalsporede jernbanenet udgør 441 kilometer. Oven i dette finde omkring 470 kilometer privatejede jernbaner af forskellig sporvidde. Endelig findes der i landet 60 kilometer metersporet jernbane.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE