toptop.dk
Svensk  Jernbanehistorie (1856 - 2002)
1856 Indvielsen af Sveriges første jernbaner, den 30 kilometer lange privatbanestrækning mellem Örebro og Nora, de to statsbaner mellem Göteborg - Jonsered (10 kilometer) og Malmö - Lund (15 kilometer). Samme år blev dele af strækningerne Köping - Hults og Nordberg banen indviet.
1860 Stockholms første jernbanestation indvies.
Sverige har nu 600 kilometer jernbane hvoraf en stor del endnu ikke er forbundet med hinanden.
1861 SJ ombygger en række 3. klasses vogne til postvogne hvormed Sverige får sine første egentlige postvogne.
1862 Indvielsen af den første af de i 1854 vedtagne fem hovedstrækninger, strækningen mellem Stockholm og Göteborg. Strækningen er på omkring 600 kilometer og rejsetiden var dengang omkring 14 timer.
1863 De første egentlige godstogsmaskiner anskaffes en ordre på 65 maskiner af typen C.
1864 Opvarmning ved hjælp af opvarmet sand introduceres på første klasse.
Strækningen Falköping - Nässjö - Malmö indvies.
1870 Sverige har nu omkring 2.000 kilometer jernbanestrækninger og af disse er 1.100 drevet af staten.
1871 Strækningen mellem Laxå og den norske grænse indvies (nordvestbanen).
Stockholmsbanen, der løber tværs gennem byen bygges.
1872 På nattog indføres toiletter på 1. og 2. klasses vogne.
1874 SJ begynder at tegne sine egne lokomotiver. Som i Danmark starter produktionen i udlandet (Tyskland) mens man senere (fra 1876) også begynder en egentlig produktion i Sverige.
Østbanen mellem Katrineholm og Nässjö indvies.
1875 Nordbanen mellem Stockholm - Krylbo og Storvik indvies.
1877 De første 4 akslede bogie vogne bliver importeret fra Danmark.
1879 Sverige indfører standardtid på jernbanerne.
SJ opkøber den første privatbane.
Kølevogne bliver introduceret.
1880 Det samlede svenske jernbanenet er nu på hele 6.000 kilometer. Af disse ejer staten 2.000 kilometer.
1882 Den nordlige hovedstrækning mellem Storvik - Ånge og Storlien indvies.
1883 Vakumbremser introduceres på passagertog.
1884 Linien mellem Gällivare og Luleå bliver bygget af et engelsk firma.
SJ modtager sine første godsvogne med jernchasis.
1886 1. og 2. klasses sovevogne introduceres
1890 I Boxholm indvies den første elektriske jernbane.
Jernbanenettet er nu på 8.000 kilometer.
1891 De første svenske boggie vogne bygges.
  SJ overtager linien mellem Gällivare og Luleå.
ASEA bygger det første elektriske lokomotiv til industribanen ved Katrineholm.
1892 Jernbanefærgerne starter mellem Helsingør - Helsingborg. Der bygges specielle vogne der er tilpasset de danske og tyske standarder.
1894 Jernbanestrækningen mellem Stockholm og Boden færdiggøres. Som et kuriosum tillader forsvaret ikke at banen bygges langs kysten hvor byerne ligger og derfor må staten senere bygge sidebaner til de fleste af disse kystbyer.
1895 Stockholm og Sverige for sin første nærtrafiksbane da Djursholmsbanan lidt uden for Stockholm indvies.
Jernbanefærger mellem København og Malmö
1897 Der introduceres spisevogne på privatbanen mellem Uppsala og Gävle.
1899 Det svenske behov for trækkraft er nu stå stort at det ikke er muligt at opfylde det i Europa og via indkøb i USA introduceres de første compound maskiner i Sverie.
1900 Sveriges jernbanenet er nu på 11.000 kilometer. Af disse er langt de fleste, 7.500 kilometer, privatbaner.
1902 Malmbanen mellem Gällivare og Narvik afsluttes.
1905 SJ introducere mindre elektriske lokomotiver i Stockholmsområdet.
1909 Jernbanefærgerne mellem Trelleborg og Sassnitz starter.
1910 Jernbanenettet er nu på 14.000 kilometer.
1915 Indvielse af den første elektrificerede strækning mellem Kiruna og grænsen til Norge.
1920 Der indkøbes 2 stk. tyske E70 elektriske lokomotiver.
Jernbanenettet har nu nået 15.000 kilometer.
1923 Til elektriske baner indføres nu 16 2/3 Hz og 16 kV som standard.
1924 Elektrisk opvarming af vogne indføres.
1925 Indførelses af enhedslokomotiver af typen 1'C'1 påbegyndes. Denne type holder sig i forskellige afarter helt frem til 1971.
1926 Stockholm - Göteborg strækningen bliver elektrificeret.
1927 Den sidste af de store privatbanestrækninger, Østkystbanen, bliver færdiggjort.
De svenske jernbaner - private og statslige - overgår til 24 timers tidsdefinition (00:00 - 24:00)
1930 Sverige har nu næsten 17.000 kilometer jernbanenet. Af dette samlede net er 10.500 kilometer privatbaner.
1933 Stockholm - Malmö strækningen bliver elektrificeret.
1937 Med fuldførelsen af Inlandsbanan er nettet af svenske hovedbanen afsluttet.
1938 Det svenske jernbanenet når sin største udstrækning med 16.900 kilometer.
1939 Riksdagen beslutter at nationalisere privatbanerne.
  Af de omkring 17.400 kilometer jernbanestrækninger bygget i Sverige har staten opført 31 procent. Disse er alle normalsporede. Enkelte smalsporede strækninger konverteres til normalspor efter SJs overtagelse. Men SJ bibeholder dog en betragtelig del af 891 mm og 1067 mm banerne. Af de omkring 11.000 kilometer privatbane byggede strækninger i Sverige var omkring 3.500 kilometer smalsporede.
1940 Den sidste større strækning i Sverige mellem Ulrikeshamn og Jönköping fuldføres.
1942 Strækningen mellem Trelleborg og Rigsgrænsen i nordsverige 2.022 kilometer bliver elektrificeret.
Type F indføres som trækkraft. Maksimal hastighed er 135 km/t men normal tophastighed bliver 120 km/t på grund af strækningerne beskaffenhed.
1943 SJ starter modtagelsen af den sidste store serie af damplokomotiver. Indtil da havde SJ og privatbanerne modtaget ialt 3.351 lokomotiver i ikke mindre end 2.500 forskellige udføringer.
1944 Type M, CoCo introduceres til godstogsdrift.
1946 Strækningen Alvesta - Eslöv får nu en maksimal hastighed på 120 km/t.
1955 Type Ra, en elektrisk hurtigtogstype Bo'Bo, introduceres på strækningen Stockholm - Göteborg. Rejsetiden for strækningen er nu omkring 4 timer.
1968 Det samlede svenske jernbanenet er nu på 12.800 kilometer.
1970 Type Rc3 introduceres. Maksimalhastigheden på denne typer er på 160 km/t - hvilket er højere end det på den tid tilladte i Sverige.
1972 Det sidste damplokomotiv hos SJ tages ud af drift.
I løbet af den næste 20 år bliver et stort antal damplokomotiver opmagasineret som "reservlok" af strategiske hensyn. denne reserve nedlægges først i 1992 hvor maskinerne enten sælges til private eller skrottes.
1985 Strækningen mellem Hallsberg og Töreboda bliver opgraderet til 160 km/t.
1988 SJ bliver opsplittet. Banverket for ansvaret for infrastruktur og SJ for jernbanedriften.
1990 Det første X2000 tog kører mellem Stockholm og Göteborg.
1992 Det svenske jernbanenet er nu på 9.864 kilometer.
1993 X2000 sætter svensk hastighetsrekord med 276.3 km/t. 
2000 Den faste forbindelse over Øresund indvies.
2001 LINX selskabet starter driften.
2002 Connex overtager Norrlandsbanen.
2003 Roslagståg AB (DSB medejer)  starter driften på Roslagsbanan ved Stockholm.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE