toptop.dk
jernbanelitteratur
Politik
Navn Sprog Beskrivelse
AORTA The Association of Oregon Rail and Transit Advocates - AORTA - er en amerikansk organisation der forsøger at fremme brugen af kollektiv trafik i den individuelle trafiks hjemland USA.
Banestyrelsen Banestyrelsen er ansvarlig for statens jernbaner i Danmark. Den tager sig af drift og vedligeholdelse, køreplanlægning og trafikstyring. Derudover står den for projektering og anlæg af nye jernbaner i Danmark.
Energistyrelsen Energistyrelsen (energistatistik for transportsektoren)
Europa En politisk informations site. Med den rette tålmodighed og omhu kan man med lethed grave interessante publikationer frem her.
ELTIS ELTIS er et EU initiativ der har til formål at fremme udvekslingen af information omkring effektiv udnyttelse af kollektive transportformer i EU. ELTIS henvender sig til alle der arbejder med at forbedre mobilitet samt effektiv og sikker transport. Der er et væld af henvisninger til erfaringer høstet i forskellige projektet samt gode oversigter over en række EU regler for området. Eneste minus er at dette website der udgiver sig for at være europæisk kun findes på de tre hovedsprog tysk, engelsk og fransk - med mindre det er et signal fra EU om hvem der har mest brug for hjælp og støtte.
Femer Al tilgængelig information omkring Femern forbindelsen
Folketinget Lovgivende myndighed. Her kan man finde status på igangværende lovgivning.
Færdselsstyrelsen Styrelsen varetager en lang række opgaver inden for henholdsvis færdsels- og vejtransport- lovgivningen.
Institut for Transportstudier I mange lande rundt omkring i verden findes der forskellige forskningsinstitutioner der arbejder med transport som hovedområder. I 1989 fik Danmark etableret et selvstændigt sektorforskningssted
på initiativ af offentlige og private interessenter. De primære fagområder er  analyse og optimering af  godstransportkæder, samt undersøgelse og beskrivelse af godstransportsektorens udvikling, behov og muligheder. På insituttets hjemmeside finder man en del rapporter omkring disse emner. En god kilde til alle der interesserer sig for transportpolitik.
Jernbanetilsynet  Jernbanetilsynet er sikkerhedsmyndighed for al sportrafik i Danmark
Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen skal tilse at der udfolder sig fri konkurrence under de vilkår som lovgivningen og internationale regler foreskriver. Dette gælder også for kollektiv transport.
Nordic Transportpolitical Network (NTN) Dette website er på dansk Nordic Transportpolitical Network (NTN) består af et transportpolitisk netværk og af et transportforskning netværk. Netværkene har til formål at sætte fokus på transportinfrastrukturerne i og fra de deltagende skandinaviske regioner og at kvalificere den regionale transportplanlægning.
Railtrack Railtrack er den sidste rest af den store britiske jernbaneprivatiseringsbølge der nu igen er på vej ind under staten. Efter en længere periode med dårlig økonomi og omdømme valgte den britiske regering at sætte selskabet under statslig administration. At det ikke var ejernes ønske kan bl.a. ses på Railtrack's website.
Trafikministeriet Ansvarlig for den danske trafikpolitik
Transport ad Jernbane Hvidbog om en strategi for et effektivt og moderne jernbanesystem i EU
Transportøkonomisk Forening, TØF Transportøkonomisk Forening, TØF, er en uafhængig forening inden for trafik, transport og logistik med det formål at formidle faglig kontakt og debat på tværs i transportsektoren. Hvert år siden 1980 har man uddelt transportprisen og TØF er et godt sted hvis man vil have en opdatering på  initiativer og begivenheder inden for trafik, transport og logistik, dvs. lovforslag, rapporter og andre aktuelle dokumenter.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE