toptop.dk
Trafikpolitisk kommentar, Q3 2001
Trafikpolitisk kommentar, status Q3 2001
Introduktion
Når man læser aviserne for tiden får man let lyst til at slå sig i hovedet med en eller andet temmelig hård genstand.
Kilden til denne form for masochisme er vores kære trafikpolitikere.
Senest har for eksempel trafikministeren udtalt til MetroXpress at han ikke kan gøre mere for at forcere Femer projektet før tyskerne er færdige med deres behandling.
Det er naturligvis en sandhed med modifikationer. Specielt hvis man gør sig umagen at besøge Kiel hvor Schleswig-Holsteins regering har til huse.
Valgårets love
Valgåret uskrevne love påbyder naturligvis trafikministeren at afstå fra enhver selvstændig tankevirksomhed og holde lav profil.
Inden for kort til vil der blive udskrevet valg til Folketinget og i en sådan situation er det bedst ikke at have for flyvske tanker eller projekter i gang.
Den sammen passivitet har grebet de øvrige trafikpolitikere.
Ingen ønsker at stikke næsen for langt frem.
Tillad os derfor at komme med et par kreative forslag som vi helt gratis stiller til rådighed.
Myldretid
Det største problem for København, Odense og Århus er at byernes infrastruktur er 40 år bagud.
Der er simpelthen ikke plads til alle bilerne i byerne.
Hvad skal man så gøre ved det?
En mulighed er den traditionelle afgiftstanke. Bilerne skal naturligvis betale for at komme ind i byerne. Så skal de nok blive ude.
Næppe. Snarere vil der opstå et utal af kreative løsninger hvor arbejdsgivere betaler for at deres ansatte kan køre lige til døren.
Penge spiller i den forbindelse ingen rolle. Stat og kommuner vil tjene lidt ekstra, men trafikpropperne vil stadig være der.
DSB og Banestyrelsen
En løsning til myldretidsproblemet ligger hos DSB og Banestyrelsen.
Begge parter ejer store arealer der let kunne give plads til overvågede parkeringshuse.
En kobling med en overvåget parkeringsplads og en billig billet til centrum ville nok få en del mennesker til at stille bilen.
For at gøre dette mere attraktivt kunne nærtog eller S-Tog stoppe ved 2 - 3 udvalgte stationer med P-Huse i myldretiden og ellers fortsætte til centrum.
Tilsvarende burde der være P-Huse med overvågning ved de større provinsbyers stationer.
En ekstra indtægtskilde for Banestyrelsen og DSB.
I ugens løb P-plads til pendlere og i weekenden et bidrag til at løse købstadens P-problemer.
Bypass operation
I flere europæiske og amerikanske storbyer har man forlængst opdatet at ikke al trafik der kommer gennem byen i myldretiden rent faktisk har byen som mål.
I København er det f.eks. således at det er meget svært at komme fra forstæderne nord for byen til arbejdspladserne syd for byen.
Tilsvarende med trafikken vest - nord eller vest - syd.
Kan man grave metroen ned burde det vel også være muligt at grave en motorvejstunnel under det centrale København.
Og tænk nu stort nok! 4 spor hver vej tak!
Nedkørsel på Amager og ved Borups Allé.
Så ville der bliver plads til busserne og byens naturlige trafik.
Den tunge trafik
Lav dog nogle prioriterede strækninger til den tunge trafik.
Hvorfor ikke belønne den tunge trafik med gode parkerings- og servicetilbud.
Endvidere burde man belønne den tunge trafik med særlige ordninger uden for myldretiden.
Hvad er der f.eks. galt i at lade lastbiler køre 90 km/t mellem klokken 10:00 og 14:00 på motorvejene?
Tilsvarende kunne trafikpolitikerne motivere modtagere og afsendere af gods pr. lastbil til at gøre dette mellem 10:00 og 14:00 i de store byområder. E.v.t. ved betaling uden for disse tidspunkter.
Femer forbindelsen
I modsætning til Femer forbindelsen var der ingen grænser for trafikpolitikernes kreativitet da Øresundsforbindelsen skulle i gang.
Det har naturligvis også den forklaring af de fleste af disse nu har en fantastisk forbindelse lige uden for deres egen dør.
Femerforbindelsen har ingen af de for et trafikforlig nødvendige ingredienser:
Moterveje i jyske valgkredse eller jernbanestrækninger i venstrefløjens traditionelle højborge.
Kræftsvulsten i dansk trafikpolitik
Desværre lider den danske trafikpolitik af samme mangel som flere øvrige områder.
Det store overblik mangler.
På Christiansborg sidder der i dag en flok kommunalpolitikere der mest af alt er interesseret i sagsbehandling.
Det er der giver stemmer er de små sager for fru Jensen i Sønder Bøvlum eller den enlige mor i Farum
De store linier kommer til kort. Visionerne er gemt væk fordi de let kan koste mandatet.
Det er omtrent lige så sjældent at finde en trafikpolitisk ordfører på Christiansborg med visioner som et persontog på strækningen Nykøbing F. - Gedser i myldretiden. (Her tænker vi ikke på den af DSB definerede myldretid, men på de tidspunkter hvor de lokale har behov for betjening).
Trafikpolitik som handelsvare
I dag er trafikpolitik blevet til en handelsvare.
Enhedslisten og SF henter et par hundrede millioner til nye tog eller renovering af en station i en usikker valgkreds.
Modsvarende er de specielt jyske politikere fantastisk dygtige til at købe sig til omfartsveje og motorvejsstrækninger.
Resultatet bliver derefter.
De lange linier kan man kikke i køreplanen efter. Lidt udlicitering hist, en motorvej pist og en sparet milliard som hovedtema.
Det største problem er at politikerne på Christiansborg er besat af den tanke at de er klogere en den menige vælger.
Samtidigt kan de ikke forstå at deres vælgere for større og større mistillid til deres evner og troværdighed.
Klassikerne
Blandt klassikerne der for vælgerne og brugerne af trafikpolitiken til at vende systemet ryggen har vi fundet et par eksempler.
Som skatteyder er vi med til at betale Storebæltsbro og Øresundsbro.
Det forhindrer dog ikke politikerne i at opkræve betaling for at benytte broerne.
Som udvej for ansvarsforflygtigelse er den klassiske udvej benyttet. Et 100% statsejet selskab.
Dermed er det bestyrelsen der er skyld i ulykkerne. Ikke ejerne - uha da!
En anden er miljøafgiften på benzinen. Da den blev indført lovede man med høj og utroværdig stemme at den naturligvis ville falde når benzinpriserne steg.
Ja - ikke sandt. Nærmest det modsatte er sket. Statens egen lille pengemaskine.
Udlicitering af busdriften sikrer større konkurrence og bedre betjening.
Helt klart en af de store klassikere.
Hvornår er der sidst kommet en bus til tiden og hvornår har chaufføren sidst set venlig, afslappet og ikke haft stressfaktor 15 i øjnene?
Kassetænkning
Hver gang en kommune forsøger at strække borgernes penge med en metode der ikke lige er efter den traditionælle andedamsmodel er Christiansborg politikerne straks ude med den store pegefinger.
De samme politikere er også med til at sætte det skatteloft der gælder for kommuner og amter.
Med den anden hånd flytter de omkostninger fra staten til amter og kommunerne mens de højlydt synger lovsange om hvor dygtige de er til at nedbringe statens omkostninger.
Her kunne det være fristende at pege på regeringen, men begge sider i Folketinget har benyttet sig af denne model hvorfor ingen har hinanden noget at lade høre.
Seneste trik er overdragelse af statens ejerandel af privatbanerne til amterne.
Nu vil man fra Christiansborgs side anføre at der er givet kompensation en række år frem.
Men vi er sikker på at det er efter samme metode som sygehusene.
Når denne periode er udløbet vil tilskuddet bortfalde, skatteloftet for amterne vil blive sænket og aben ligger hos amterne.
Ventelister eller privatbaner?
Man hører allerede Christiansborg politikerne fordømme og kræve at problemet bliver løst.
Lille mand hvad nu?
Det er vel håbløst at forestille sig at der kommer nogen form for bedring i nærmeste fremtid.
Måske skulle man ligefrem håbe at EU lægger lidt strammere retningslinier for den overordnede trafikpolitik og dermed tvingerne Christiansborgpolitikerne til at tænke på det de er valgt til.
De store linier, landet bedste og ikke de små sko og den hjemlige valgkreds.
Som vælger kan ikke gøre meget. Det politiske system er nærmest blevet en lukket forestilling hvor politiske partier opstiller kandidater på kredsmøder med 4 hattedamer og 2 gavtyve.
At de faldende medlemstal kunne hænge sammen med den manglende evne til at tænke stort og langsigtet har ikke strejfet partierne.
I stedet fortsætter man i den gamle skure og skaffer mandater og ben til vennerne.
Betalingen er ikke noget problem det klare skatteyderne.
Og mens de står på stationen og venter på toget der er forsinket eller sidder i motorvejskøen ved Køge lever man sit eget liv i elfenbenstårnet på Christiansborg.
Jeg kender en historie om en politiker der gik rundt i sin dont,
Han troede det var hans glorie men i virkeligheden var det hans horisont.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE