toptop.dk
På toptop
   

Introduktion
Ad acta er latin og betyder noget i retning af  "lagt til sagens akter". Hermed menes underforstået at sagen er afsluttet. Denne sektion har netop til formål at samle en række mere eller mindre løse ender og derved få dem afsluttet. Og hvad er meningen med dette? Meningen er at disse historier og artikler er anbragt fordi de derved har fået en ende, en afslutning og derved kan lægges "ad acta".

   
Fra A - Z og lidt mere
Jernbaner fra hele verden En aldeles ikke komplet liste over hvornår en række lande fik jernbaner.
April 2001 og Oktober 2001 kikkede vi på nogle danske og internationale transportvirksomheders brug af internettet. 
Pendlerdagbog
Spor efter jernbaner
Jernbanebroen over Limfjorden
Hvalpsund - Sundsøre
Slangudtryk fra København
København - Nakskov med Gustav Wied
Jernbanen på Saltholm
Hvorfor lige 1438,5 mm?
Togkontrol
Jernbanesabotage
Katastrofen i Skjern
Ulykken på Gedserbanen
Ulykken i Hansted
Ulykken i Fredericia 1880
Ulykken i Gentofte 1897
Ulykken i Bjærregrav
Freeware Clip Art
Danske metersporede privatbaner
Statsbanerne og Kalvebod Brygge
Kurt Kristensen folder om Midtbanen.
Rejseplanen
Den transsibiriske jernbane
På sporene af en forsvundet jernbane
Østjyske Længdebane
S-Togsnet anno 1949
Biografi: Otto A.F. Busse
Biografi: George Stephenson
   
Stationsbyer
En række artikler og brudstykker fra stationer og stationsbyer.
Stationstyper
Stationsbyer
St Lazare og Impressionisterne
Hovedbanegården
Københavns Station
Afgang Københavns Station 12:05
Høje Taastrup Station
Agersted, stationsbyen
Brædstrup, en stationsby
Banerne til Grindsted
Ejstrupholm
Hvidbjerg Stationsby
Et tidsbillede fra Holeby Station
Stationen i Vadum
Stationsbyen Varde
Sønderborg By Station
Ryomgaard - Gjerrild - Grenå Jernbanes stationer og holdepladser
Amagerbanens stationer og holdepladser
Kalvehavebanens stationer
Nordfyenske Jernbaner - Opland
Fiskebæk Station
Københavns Færgestation
Tørsbøl
Arbejdspladsen Østervrå station
Klamborgstationen - 1864
Faaborg Station 1900 - 1920
   
Danske Statsbaner
Dette afsnit beskæftiger sig de forskellige trin i DSBs udvikling. Information om Aktive og Forsvundne DSB strækninger findes under de respektive sektioner.
Det moderne DSB
Sjællandske Jernbaneselskab og Sjællandske Statsbaner
Danske Jernbanedriftsselskab
Østjyske Jernbane
Jysk-Fynske Jernbaner
DSB Skabes
DSBs Opgaver
DSB Forvaltningen i årene 1867 til 1915
DSB Styrelsesloven af 1915
DSB Forvaltningen i årene 1915 og til slutningen af 1970'erne
Pension og Sygdom
Auditøren ved Statsbanerne
DSB - Jernbanerestaurationerne anno 1932
Statsbanestrækningernes benævnelse i 1932
   
Anlagt og nedlagt
En række artikler der ser lidt på processen med etablering og lukning af jernbaner gennem tiderne belyst ud fra en række konkrete historier. Samtidigt er der også blevet plads til et par historier om hvordan eksisterende baner påvirkes for at opnå en ønsket effekt - det være sig forlængelse eller udvidelse af  betjeningen.
Om anlæg af jernbaner
Anlæg og nedlæggelse af København Slangerup Banen
Hvordan Falsterbanen kom på Tietgens hænder
Gedserbanen, fra Tietgen til Statsbane
De fejlslagne forsøg med Gedserbanen i årene 1870 til 1880
Om oprettelsen af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab
Den anden jernbanebro over Guldborgsund
Nattoget til Nakskov
Morgentoget fra Nakskov
Haderslev Amts Jernbaner - anlæg og nedlæggelse samt strækninger
Jernbanen på Læsø
Jernbanekommissariater
En God Historie
   
Skinnetransport
Formålet med disse artikler er at skabe rum for en række artikler der ikke snævert går mod jernbaner og sporveje. Nøje betragtet er begrebet skinnetransport meget rummeligt og det skal der naturligvis være plads til. Oprindeligt var tanken et verdensbillede bestående af jernbaner, sporveje, de såkaldte "light railways", metroer, samt alt andet kreative mennesker nu engang har fundet på at sætte på et par skinder.
Cuba Sporveje på Cuba
USA Sporvogne i Armstrong County
Metroer og Bybaner
Københavns Metro Der findes en udemærket hjemmeside. Betragt dette som appetitvækker.
Metro Materiel Kort intro - se mere på hjemmesiden.
Metro til Kastrup - et stridsemne Der hersker en dyb uenighed mellem Ørestadsselskabet og Metrogruppen om det mest hensigtsmæssige anlæg af strækningen.
Strandvejens Dampsporvej Dengang der kørte dampsporveje i Hellerup.
   
Organisationer
Dansk Jernbaneforbund
Jernbaneteknisk Faggruppe, JEFA
UIC - Union Internationale de Chemins de fer
Foreningen af mellemeuropæiske Jernbanestyrelser
   
Love og Lovgivning
Nedenstående er på ingen måde den komplette (eller aktuelle) samling af gældende love og bekendtgørelser for områder jernbaner.
Lov om jernbanevirksomhed 
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed
Lov om jernbanesikkerhed
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed
Lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne
Tilsynet med Privatbanerne
Jernbanerådet
Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
   
Billeder
Forskellige samlinger af billeder omkring emnet jernbaner.
Nakskov gamle station
Sensommer omkring Bandholm i 1980'erne
Storstrømsbroen omkring 1937
Rødby Havn (LJ) nedlagte station
Godsekspeditionen i Maribo (LJ)
Maribo Station Januar 2004 (under opbygning)
Stationen i Outrup
Langelandsbanens Stationer
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE