toptop.dk
 
 

 
Introduktion
Her vil med tiden komme en gennemgang af museums- og veteranbaner.  Som altid er alle bidrag og al yderligere information velkommen bare send en mail.
 
 
 

 
DVF
DVF, Danske Veterantogsoperatøres Fællesrepræsentation er en fællesorganisation for en række Danske Veterantog- og baner. Fælles for disse er, at man ønsker at vise historisk jernbanemateriel i drift. Dette sker ikke på kommerciel basis, og de midler som kommer ind ved kørsel anvendes til vedligeholdelse af de gamle tog, samt restaureringsopgaver.
DVFs website
 
 

 
Limfjordsbanen
Limfjordsbanen har kørt eget veterantog hvert år siden 1973. LFB har til huse i den tidligere privatbaneremise for enden af Hjulmagervej.
Læs Artikel
 
 

 
Mariager - Handest
Mariager-Handest Veteranjernbane er stiftet midt i 1960'erne, hvor størsteparten af Danmarks lokale jernbanenet blev nedlagt. Veteranjernbanen har siden dengang samlet interessant, historisk jernbanemateriel med det formål, at bruge dette materiel i et aktivt og levende museum.
Læs artikel
 
 

 
Bryrup-Vrads
På den resterende strækning af Horsens - Silkeborg Jernbane findes nu Veteranbanen Bryrup - Vrads.
Ved et utroligt held og engagement fra fremsynede mennesker lykkedes det at erhverve en del materiel fra den nedlagte Horsens - Silkeborg Jernbane allerede i nedlæggelsesåret.
Læs artikel
 
 

 
KLK
Lokomotivklubben KLK er stiftet i 1962, med det formål at "erhverve og bevare historisk jernbanemateriel, og søge dette anvendt i et "veterantog". Fra starten var det især jernbanemateriel fra Koldingegnens privatbaner, der havde klubbens interesse.
Læs artikel
 
 

 
SFvJ
Som så mange andre baner blev Nyborg - Ringe - Fåborg ramt af sparekniven, det skete i 1962. Mens Nyborg - Ringe strækningen blev fjernet bibeholdt DSB i en årrække godsdrift på Strækningen Ringe - Fåborg. Da man i midten af 1980'erne begyndte at tale om indskrænkninger og nedlæggelser på den tilbageværende del begyndte en række lokale at arbejde med tanker omkring en bevaring. 
Læs artikel
 
 

 
Maribo - Bandholm
Ved lov af 20. november 1868 blev der givet tilladelse til at anlægge og drive jernbanen. Koncessionen blev givet den 8. januar 1869.
I 1962 kom der "ny" trafik på banen, idet Dansk Jernbane-Klub fik tilladelse af Lollandsbanen til at køre Museumstog mellem Maribo og Bandholm "på søn- og helligdage, når der ikke kører godstog".
Læs artikel
 
 

 
D-maskinegruppen
Dansk Jernbane-Klub, D-maskinegruppen kører veterantog overalt på Sjælland. Det er her muligt at leje “sit eget tog”.
Og bag denne tilsyneladende enkle opgave ligger tusindvis af arbejdstimer fra mange engagerede mennesker.
Læs artikel
 
 

 
NSVJ
Helsingør Jernbaneklub så dagens lys den 20. marts 1958, da en gruppe lokale jernbaneinteressede samledes omkring opbygningen af et modelbaneanlæg.
Nordsjællands Jernbaneklub har i dag mere end 350 støttemedlemmer og ca. 100 aktive medlemmer.
Læs artikel
 
 

 
Djursland
Udgangspunktet er den tidligere station i Allingåbro. Der tilbydes forskellige aktiviteter som f.eks.: skinnecykling på 27 km. nedlagte jernbanespor, kanosejlads på Alling Å, kørsel med veteranbus eller -tog lige til Randers Regnskov. 
Læs mere
 

 
DSB Museumstog
DSB Museumstog er en del af Danmarks Jernbanemuseum, som er ejet af DSB og Banestyrelsen i fællesskab. Der er ingen eller meget få ansatte i Museumstog.
Alt arbejde med vedligehold, istandsættelse og kørsel foregår ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
Læs mere
 
 

 
Aabenraa Veteranbane
Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa den 16. august 1999. Veteranbaneforeningen blev oprindelig stiftet den 13. marts 1993 i Tønder (Tinglev - Tønder Veteranjernbane, TTVJ) og virkede fra Tønder Gamle Remise frem til 1999, hvor en flytning blev aktuel, da arealerne skulle bruges til andet formål.
Læs mere
 
 

 
Esbjerg
"Esbjerg Veteranbane Klub" er en ny forening. Klubben er stadig i udvikling men klubben håber på at den med andre toginterressedes opbakning, vil vokse sig større.
Læs mere
 
 

 
Ærø
Selv om de officielle oversigter ofte undlader at berette herom har der engang været en jernbane på Ærø. Skal man være helt retfærdig må det i bedste fald kunne strækkes til begrebet "havnebane".
Læs mere
 
 

 
ØSJK
ØSJK har hjemme i Køge og har med tiden fået opbygget en pæn samling af materiel fra danske jernbaner. I sagens natur er en del heraf fra ØSJS. Klubbens store projekt lige nu er et vognhals- og remiseprojekt der skal sikre at det kostbare materiel kan komme under tag.
Læs mere
 
 

 
Jernbanemuseet i Struer
Støtteforeningen for Jernbanemuseet i Struer er en ny forening, og dens formål er at hjælpe Struer Museum med bevaringen af Midt- og Vestjyllands jernbanehistorie.
Læs mere
 
 

 
DBJ
Foreningen De Bornholmske Jernbaner håber at kunne genskabe en metersporet jernbanestrækning på Bornholm og derved bevare et synligt bevis for øens helt specielle jernbanehistorie.
Læs mere
 
 

 
Djursland
Djurslands Jernbanemuseum er hjemmehørende i jernbanebyen Ryomgaard. Museet arbejder med indsamling, registrering, bevaring og formidling omkring Djursland og dets kollektive trafik, herunder særligt jernbanedrift på nuværende og tidligere, såvel stats- som privatdrevet banestrækninger,
Læs mere
 
 

 
Veterantog Vest
Veterantog Vest blev stiftet i foråret 1998. Med basis i den gamle remise i Bramming, køres der med veteranmotortog over det meste af Jylland og Fyn.
Læs mere
 
 

 
e´kleinbahn
Foreningens overordnede formål er at samle alle med interesse for de i 1933 nedlagte alsiske jernbaner og at deltage i genopbygningen af en eller flere delstrækninger.
Læs mere
 
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE