toptop.dk
På toptop
 

 
Introduktion
Formålet med denne sektion er at samle forskellige kronologiske oversigter og tabeller vedrørende Dansk Jernbanehistorie i en mere overskuelig form. Det er hensigten at det med tiden skal være muligt at få forskellige indfaldsvinkler til de historiske data.
 
 

 
Historiske oversigter
Dansk Jernbanehistorie (1840 - 2005)
Svensk  Jernbanehistorie (1856 - 2002)
Norsk  Jernbanehistorie (1851 - 2003)
Lettisk  Jernbanehistorie (1860 - 1992)
Tysk Jernbanehistorie (1835 - 1997)
Britisk Jernbanehistorie (1825 - 1994)
Belgisk  Jernbanehistorie (1835 - 1998)
Tyrkisk  Jernbanehistorie (1856 - 1995)
Paraguays Jernbanehistorie (1856 - 2002)
Slovensk jernbanehistorie
 
 

 
Jernbanelovene
Det er karakteristisk at anlægget af jernbanestrækninger i Danmark foregik i bølger.  Et væsentligt element i disse anlægsbølger var de store jernbanelove de blev gennemført.
Læs mere
 
 

 
Jernbanen i Danmark
Helt uden det store ambitionsniveau forsøger denne artikel at illustrere jernbanens udvikling i Danmark gennem tre kort.
Læs Artiklen
 
 

 
Kronologisk Oversigt
Denne meget enkle oversigt giver en kronologisk gennemgang af åbninger og nedlæggelser af strækninger.
Se oversigten
 
 

 
1835 kommisionen
Dette er beretningen om den kommision der ved kongelig resolution af 10. december 1835 blev nedsat under Generaltoldkammer- og  Kommercekollegiet med den opgave at vurdere anlæg af en jernbane tværs gennem Hertugdømmerne fra Nordsøen til Østersøen.
Jernbanekommissionen af 1835
 
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Gedser
Bane Bøger

Det behandler trafikken via Gedser, både ad den klassiske rute til Warnemünde og ad ”nødruten” via Grossenbrode, der var et resultat af Europas deling i vest og øst.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE