toptop.dk
Introduktion
Denne sektion er forbeholdt de store politiske tanker og deres møde med det virkelige liv hvor penge eller mangel på samme spiller en ikke uvæsentlig rolle.
Generelle artikler
Artikler om mere generelle forhold.
Liberalisering på skinner
Infrastruktur som succeskriterie
Open Access
Europæiske Jernbaneprojekter og Initiativer
Forandringer i det danske jernbanebillede
Trafikpolitik
Uddrag af rapporten: "Danmark som foregangsland Strukturovervågning -International benchmarking af Danmark"
Læs Her
Hele Rapporten Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)" [hos Finansministeriet]
Femer Forbindelsen
Der er i de senere år udgivet en række rapporter og betænkninger om en mulig femerforbindelse.
Læs Mere
Jernbanetrafik i Danmark
Denne artikel gennemgår strukturen omkring jernbanedrift i Danmark set fra et politiske perspektiv.
Jernbanetrafik i Danmark
Efter en række problemer i Banedanmark blev Trafikministeren afkrævet en redegørelse af Folketingets finansudvalg:
Læs Trafikministerens redegørelse om Banedanmark af 21. september 2005
EU Status Transportpolitik
De skiftende formandskaber publicerer hvert halve år et statusnotat for fremskridtene inden for de forskellige ansvarsområder, herunder transportpolitik.
franske formandskab i 2. halvdel af 2000
svenske formandskab i 1. halvdel af 2001
Europæiske Projekter
Transportrådet
Transportrådet blev nedsat af Folketinget ved lov i 1992 som en uafhængig, selvejende institution. 
Den praktiske virksomhed startede i 1993. Rådets opgave er at medvirke til at styrke beslutningsgrundlaget på transportområdet
Om Transportrådet
Landdistrikterne
Alternative transportløsninger i landdistrikterne. – 2. udg.
På Miljøstyrelsens hjemmeside har vi fundet dette pragtfulde eksempel på politisk bestilt arbejde. 
For de samme midler kunne man givetvis også have bevist at et revitalisering af jernbanerne i de berørte områder var samfundsmæssigt forsvarlig. Vi burde egentlig anlægge en separat sektion til humor:
Læs rapporten
Licitation af togtrafik
Dette er den oprindelige meddelelse fra Trafikministeriet den 14. december 2000 omkring udliciteringen af den jyske togtrafik.
Om udbud og resultat
Den første kritik
DSB og kritikkens baggrund
Kommentar (4. jan. 2002)
Mere kritik af jernbanelicitationen 2001
De Politiske Partier
Artiklen omhandler den skuffende gennemgang af hjemmesiderne efter substans.
Læs Her
Kommentar
Det er i denne sektion at vi med mellemrum forholders til aktuelle politiske begivenheder og handlinger.
Kunne du tænke dig at skrive en kommentar? Hvis du har noget på hjertet omkring transportpolitik er vi meget modtagelig for forslag. Send gerne et forslag til vores webmaster. Vi modtager også artikler der har været trykt  - men som måske endnu ikke har været offentliggjort på Internettet.
Femer projektet Q1, 2001. - kommentar
Amternes overtagelse af privatbanerne.
Trafikpolitisk status Q3, 2001
Ridser i DSBs Image
Officielle uofficielle kommentarer til et ikke-eksisterende notat
Love, Bekendtgørelser og Lovforslag
Se Oversigt
Winfried Wolf
Formålet med denne artikel er at gøre opmærksom på en artikel af Winfried Wolf der er tysker og  trafikforsker, medlem af VSP (Det forenede socialistiske parti, en sammenslutning af folk fra trotskistiske og maoistiske strømninger ).
Læs Artiklen
Statens aktiebesiddelser
Staten er aktionær i mange trafikvirksomheder. Med Konkurrencestyrelsen som kilde har vi samlet nogle af de vigtigste her. Oversigten er en smule forældet, men giver stadig et ganske godt billede.
Læs Her
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE